logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/news/32275

 

กรมอนามัย ผนึกกำลังเครือข่ายประชาสังคมและท้องถิ่น แก้ปัญหาโภชนาการเด็กไทย ที่เกิดจากอาหารในโรงเรียนและนิสัยการรับประทานอาหารไม่ได้คุณภาพ

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ตามที่ที่เครือข่ายครูทั่วประเทศ เฝ้าระวังผลกระทบจากอาหารต่อเด็กนักเรียนในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 5 ที่พบว่าอาหารในโรงเรียนไม่ได้มาตรฐานอาหารคุณภาพ ซึ่งเป็น 1 ในสาเหตุหลัก ที่ทำให้ไทยต้องเผชิญกับปัญหาเด็กมีภาวะทุพโภชนาการ ขาดสารอาหารสำคัญหลายตัว ทั้งวิตามิน ธาตุเหล็กและไอโอดีน ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการด้านร่างกายขาดภูมิต้านทานโรคและสติปัญญาไม่พัฒนาเต็มศักยภาพ ล่าสุดยังพบเด็กไทยมีระดับความฉลาดทางสิตปัญญา(IQ)ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานและต่ำกว่าประเทศอื่นในทวีปเอเซีย ซึ่งลำพังแต่ละโรงเรียนไม่สามารถจัดให้เด็กรับประทานอาหารที่มีคุณภาพในงบประมาณที่จำกัดได้ ดังนั้น กรมอนามัยพร้อมทำงานกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านวิชาการ ผ่านสื่อนวัตกรรมของกรม การอบรมเพื่อให้บุคลกรที่เกี่ยวข้องมีความรู้และมีการประเมินพัฒนาการของเด็ก รวมทั้งการบูรณาการความรู้ด้านโภชนาการในหลักสูตรการเรียนการสอนและการจัดอาหารเสริมที่มีความจำเป็นแก่เด็กกลุ่มเสี่ยง เช่น ยาเสริมธาตุเหล็ก โดยมีเป้าหมายให้โรงเรียนสามารถจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพแก่เด็กทุกคน และมีการควบคุมอาหารว่าง อาหารที่ไม่มีประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

ด้านนายสง่า ดามาพงศ์ เครือข่ายโภชนาการสมวัย กล่าวว่า การพัฒนาระบบการจัดอาหารในโรงเรียนของไทย ถือเป็นความท้าทายของสังคม ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น รวมถึงผู้บริหารระดับสูง ต้องตระหนักและผนึกกำลังแก้ปัญหาอย่างจริงจัง เพราะคุณภาพของเด็ก หมายถึงคุณภาพของประเทศในอนาคตด้วย

28 ธันวาคม 2555

Next post > Two bowel cancer genes discovered

< Previous post กระทรวงสารณสุข เร่งศึกษาหาข้อมูลอันตรายจากแร่ใยหิน

Related Posts

ข่าวที่เข้าชมมากที่สุด ในรอบ 3 เดือน

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด