logo

“นักทัศนมาตร” สิ่งที่ขาดหายไปเมื่อต้องตัดแว่น! (ตอนที่ 2)

ในบทความตอนที่แล้ว HITAP ได้พูดถึงหน้าที่และความสำคัญของนักทัศนมาตรว่ามีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพสายตาของประชากรไทยได้มากน้อยเท่าใด ซึ่งเป็นประโยชน์อย่า ...อ่านต่อ

2 พฤศจิกายน 2558 | 6224

“นักทัศนมาตร” คือใคร? สำคัญหรือไม่? กับสุขภาพตาของประชากรไทย!! (ตอนที่ 1)

“ทัศนมาตรศาสตร์” หลายท่านอาจไม่คุ้นชื่อนี้มาก่อน แท้จริงแล้วคือวิชาชีพแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญมากในการปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพ ในลักษ ...อ่านต่อ

28 ตุลาคม 2558 | 8797

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP