logo

คุณได้รับเชิญให้เข้าร่วม โครงการ iCanQuit

โครงการ iCanQuit หรือ โครงการวิจัยเรื่อง การทดสอบประสิทธิผลของการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือต่อการรับบริการเลิกบุหรี่และการตัดสินใจเลิกบุหรี่ (Testin ...อ่านต่อ


สกู๊ปหน้า1: ‘ทุกข์ผู้ป่วย’ ถูกโบ้ย (2) ‘ประกันสังคม’ ไฉน?’รพ.เอกชนชิ่ง!’

"รู้ข่าวว่าโรงพยาบาลนี้เขาจะออกจากระบบ แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทำยังไงต่อ ก็ได้ยินคนไข้คนอื่น ๆ ที่นั่งรอตรวจด้วยกันคุยกัน ส่วนใหญ่ก็คุยกันแต่เรื่องน ...อ่านต่อ


นักวิจัยภูฏานศึกษาดูงานด้าน HTA กับ HITAP

เมื่อวันที่ 4-18 สิงหาคม 2559 นักวิจัยจากประเทศภูฏาน มาศึกษาดูงานเรื่องการประเมินเทคโนโลยี (Health Technology Assessment - HTA) จาก HITAP ทั้งนี้นักวิ ...อ่านต่อ


HITAP ให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข

HITAP ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพในโอกาสที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังพิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ...อ่านต่อ


สัมนางานวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ

IHPP และ HITAP จัดสัมนาวิชาการเพื่อให้นักวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติได้นำเสนอความก้าวหน้าและรับข้อเสนอแนะจากผู้เ ...อ่านต่อ


อบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ ครั้งที่ 12 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย

HITAP จัดอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ ครั้งที่ 12 เพื่อสร้างศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ เมื่อวันที่ 21-26 สิงหาคม 2559 ...อ่านต่อ


นำเสนอผลการสำรวจการใช้เครื่องช่วยฟังต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

คณะวิจัยโครงการการศึกษาระบบบริการหลังการให้เครื่องช่วยฟังและการใช้เครื่องช่วยฟังของคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสนทนากลุ่มผู้ให ...อ่านต่อ


ผลเบื้องต้นคัดกรองมะเร็งช่องปาก คุ้มค่าหรือไม่

HITAP นำเสนอผลการประเมินความคุ้มค่าเบื้องต้น ผู้เชี่ยวชาญให้ทบทวนตัวแปรในแบบจำลองและรอค่าตัวแปรจากโปรแกรมการคัดกรองมะเร็งช่องปากในพื้นที่จริงมาใช้ในแบ ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP