logo

เพิ่งรู้! พ่นยาโรคหืดในเด็กถูกวิธี.. เป็นแบบนี้??

เป้าหมายการรักษาโรคหืดในเด็กคือให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมอาการของโรคหืดได้ ป้องกันไม่ให้อาการกำเริบ และลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตลง การใช้ยาที่ถูกต้อง เช ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP