logo

5 เหตุผลที่คุณควรอ่าน “การรักษาต้องสงสัย” ในยุค 4.0

ความเร็วของการกระจายข้อมูลคือข้อได้เปรียบของยุค 4.0 แต่ขณะเดียวกันข้อมูลที่ทะลักล้นเกินไป รวมถึงอาจไม่เที่ยงตรง ทำให้ผู้คนสับสนหรือเข้าใจผิดมากกว่าจะร ...อ่านต่อ

25 มิถุนายน 2561 | 3683

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP