logo

รหัสโครงการ

11-3-094-2558

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ดร.อินทิรา ยมาภัย

นักวิจัยร่วม

รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
คำค้น
Country

ระยะเวลาโครงการ

เริ่ม: 1 เมษายน 2558
สิ้นสุด: 22 มิถุนายน 2562

ติดต่อ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 2684 คน

วันที่เผยแพร่ 22 มิถุนายน 2558 06:26

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว