logo
PB_DAAs_cover
PB_DAAs_cover

Policy Brief: ฉบับที่ 25 DAAs ยาใหม่รักษาตับอักเสบซีได้ดีกว่าเดิม แต่แพงกว่าเดิม และยังขาดข้อมูลความคุ้มค่า

การติดเชื้ ...อ่านต่อ

Policy Brief: ฉบับที่ 14 บริหารจัดการระบบวิจัยอย่างมีคุณภาพ – เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย

ประเทศไทยน ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

         ป ...อ่านต่อ

Research report: The role of health technology assessment evidence in decision making: the case of Human Papillomavirus vaccination

Measurement of Utility (2014)

Montarat T ...อ่านต่อ

การทบทวนกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพโลก และกลไกการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลก ประสบการณ์จาก 8 ประเทศ

บทคัดย่อ ก ...อ่านต่อ

การประเมินผลสัมฤทธิ์และปัจจัยที่มีผลต่อโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีแปปเมียร์ (Pap Smear) และวีไอเอ (Visual Inspection with Acetic Acid) ในประเทศไทย พ.ศ. 2548-2552 (2555)

บทคัดย่อ ม ...อ่านต่อ
แอลกอฮอล์, สสส, ไฮแทป, HITAP
แอลกอฮอล์, สสส, ไฮแทป, HITAP

Policy Brief: ฉบับที่ 64 รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาต้องควบทั้งสื่อสาธารณะและกิจกรรมในชุมชนจึงจะคุ้มค่า

Policy Brief: ฉบับที่ 40 โครงการ QOF แรงกระตุ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ

บริการปฐมภ ...อ่านต่อ

รายงานวิจัยการประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของการตรวจกรอง และ รักษาพันธุกรรมเมตาบอลิกในกลุ่มสารโมเลกุลเล็ก

Policy Brief ดูทั้งหมด

HITAP Policy Brief 2022 รวมงานวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในปี 2565

ในช่วงปีที ...อ่านต่อ

Policy Brief: ฉบับที่ 147: ปัญญาประดิษฐ์กับภารกิจด้านสุขภาพ

- ในสถานกา ...อ่านต่อ

Policy Brief: ฉบับที่ 146: กระบวนการเสนอชุดสิทธิประโยชน์ในกลุ่มเครื่องมือแพทย์และอวัยวะเทียมภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย

- กระบวนกา ...อ่านต่อ

Policy Brief: ฉบับที่ 144: บันทึกลับจากกล่องดำ: เปิดข้อมูลความเสี่ยงในสถานพยาบาลที่คุณยังไม่เคยรู้

- บริการสุ ...อ่านต่อ

Policy Brief: ฉบับที่ 143: ความไม่ปลอดภัยในโรงพยาบาล ส่งผลกระทบต่อใครบ้าง

- ความไม่ป ...อ่านต่อ

Research Brief ดูทั้งหมด

Who are the high cost users in Thailand’s Universal Coverage Scheme

Factsheet: ผู้ป่วยเพียงร้อยละ 5 ใช้เงินเกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณทั้งหมดสำหรับผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Infographic ดูทั้งหมด

งานวิจัยรู้อะไรแล้วบ้าง? โอไมครอน โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่น่ากลัวแค่ไหน?

การมาถึงขอ ...อ่านต่อ

เปิดเทอมท่ามกลางโควิด-19 ต่างประเทศจัดการกันอย่างไร ?

โรงเรียนกล ...อ่านต่อ

มาทำความรู้จักกับยาต้านโควิด Molnupiravir กันเถอะ!

จากงานวิจั ...อ่านต่อ

รู้หรือไม่? ข้อความแจ้งเตือนสามารถกระตุ้นให้คนมาฉีดวัคซีนมากขึ้นได้!

10% ของชาวอิสราเอลที่ไม่รับวัคซีน ส่งผลอย่างไรกับวิกฤตโควิดระลอกใหม่ในประเทศ

รายงานวิจัย ดูทั้งหมด

การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข พ.ศ. 2561-2564

ยุทธศาสตร์ ...อ่านต่อ

รายงานการประเมินการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือต่อการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ของสถานพยาบาลโดยใช้กลไกและระบบสนับสนุนของยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข พ.ศ. 2561-2564

โรคติดเชื้ ...อ่านต่อ

รายงานฉบับสมบูรณ์: การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันระยะเฉียบพลันผ่านสายสวนหลอดเลือดด้วยวิธี endovascular treatment ในประชากรไทย

หัวข้อปัญห ...อ่านต่อ

รายงานฉบับสมบูรณ์: การศึกษาการขยายบริการตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดในประเทศไทย: ความเป็นไปได้ ต้นทุน และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

การได้ยินเ ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: โครงการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการใช้ Extracorporeal Membrane Oxygenator (ECMO) ในการรักษาภาวะหัวใจ และ/หรือ ปอดล้มเหลวเฉียบพลันให้เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Extracorpo ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในประเทศ ดูทั้งหมด

Pattern of OPD utilization during the COVID-19 pandemic

Acute appe ...อ่านต่อ

Equity of Claims for Antiretroviral Therapy, Vaccination and Chemotherapy in Public Facilities among Migrants in Thailand

Abstract D ...อ่านต่อ

การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพโดยคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ รอบปี พ.ศ. 2559-2561

บทคัดย่อ ป ...อ่านต่อ

การจัดหายาของโรงพยาบาลรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

บทคัดย่อ พ ...อ่านต่อ

Situation of Data and Pharmaceutical Information Systems in Thailand

Abstract N ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต่างประเทศ ดูทั้งหมด

The physical activity at work (PAW) study: A cluster randomised trial of a multicomponent short-break intervention to reduce sitting time and increase physical activity among office workers in Thailand

Summary Ba ...อ่านต่อ

The Relative Importance of Vulnerability and Efficiency in COVID-19 Contact Tracing Programmes: A Discrete Choice Experiment

Objectives ...อ่านต่อ

Relationship between socioeconomic, demographic, health and social characteristics and ability to access reliable information on herbal and food supplements: analysis of Thai Health Literacy Survey 2019

Abstract B ...อ่านต่อ

Monitoring and Evaluation of National Vaccination Implementation: A Scoping Review of How Frameworks and Indicators Are Used in the Public Health Literature

Abstract A ...อ่านต่อ

What is the value of explicit priority setting for health interventions? A simulation study

Abstract M ...อ่านต่อ

จุลสาร HITAP ดูทั้งหมด

จุลสาร HITAP ฉบับที่ 33 ไม่คุ้มแล้วไปไหน?

จุลสารปีที่ 11 ฉบับที่ 33 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 : ไม่คุ้มแล้วไปไหน?

จุลสารปีที่ 11 ฉบับที่ 32 มกราคม-เมษายน 2561: เปิดใจให้ HTA เปิดรับความคุ้มค่าด้านสาธารณสุข

เรื่องราวข ...อ่านต่อ

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 31 กันยายน – ธันวาคม 2560 : ถึงเวลาเอาจริงกับไวรัสตับอักเสบซี

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 30 พฤกษภาคม-สิงหาคม 2560: บริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา

อย.-อนาคต-อย.-แยกบางอย่าง-สร้างบางส่วน

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 29 มกราคม-เมษายน 2560: อนาคต อย. แยกบางอย่าง สร้างบางส่วน

สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ดูทั้งหมด

Mission Report ดูทั้งหมด

Report: Virtual Roundtable Series: Sharing Solutions and Lessons for Equitable Covid-19 Vaccination

Acknowledg ...อ่านต่อ
Mission Report: Stakeholder Consultation Meeting on Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV) Project in Bhutan

Mission Report: Stakeholder Consultation Meeting on Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV) Project in Bhutan

Uploaded ToMission Report: GAVI HSS Study:Workshop on Reflecting on Data Collection for GAVI HSS Study

Mission Report: GAVI HSS Study: Workshop on Reflecting on Data Collection for GAVI HSS Study

Mission Report: Tata Memorial Platinum Jubilee Conference

Mission Report: Tata Memorial Platinum Jubilee Conference

Mission Report: FORMALIZING PROCESS: HTA INTRODUCTORY AND TOPIC NOMINATION WORKSHOP

Mission Report: Formalizing Process: HTA Introduction and Topic Nomination Workshop