logo

Economic costs of alcohol use in Sri Lanka

Abstract A ...อ่านต่อ

Reducing sedentary behaviour and physical inactivity in the workplace: protocol for a review of systematic reviews

Abstract B ...อ่านต่อ

การฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบสลับหรือเปลี่ยนชนิดในต่างประเทศ

รายงานวิจัย: โครงการพัฒนาและประเมินผลมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตาย

The EVIDEM framework and its usefulness for priority setting across a broad range of health interventions.(2011)

The EVIDEM ...อ่านต่อ

สถานการณ์ ปัจจัยส่วนบุคคลและครัวเรือนที่มีความสัมพันธ์ กับความพิการของเด็ก

บทคัดย่อ ค ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: โครงการพัฒนาแนวทางมาตรฐานคุณภาพ (Quality standards: QS) สำหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระยะที่ 1

การสร้างเส ...อ่านต่อ

จุลสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 21 มกราคม-เมษายน 2557: วัยรุ่น วุ่นโรค 3

เมื่อปัญหา ...อ่านต่อ

Anxiety at First and Subsequent Pregnancies and Its Associated Factors: A Historical Cohort Study From Northeastern Thailand

Abstract: ...อ่านต่อ

The Economic Evaluation of Medical Devices: Challenges (2014)

Pritaporn ...อ่านต่อ

Policy Brief ดูทั้งหมด

Policy Brief: ฉบับที่ 144: บันทึกลับจากกล่องดำ: เปิดข้อมูลความเสี่ยงในสถานพยาบาลที่คุณยังไม่เคยรู้

- บริการสุ ...อ่านต่อ

Policy Brief: ฉบับที่ 137: ตรวจสอบมาตรการคุณค่าน้อยหรือ Low Value Care ในระบบบริการสุขภาพไทย กรณีศึกษาการรักษาหลอกเลือดหัวใจแบบไม่ผ่าตัดโดยการใช้บอลลูนขยายหลอกเลือด การใส่ขดลวด และการตัดมดลูกทางหน้าท้อง

หัตถการที่ ...อ่านต่อ

Policy Brief: ฉบับที่ 136: การระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อผู้ป่วยนอกกลุ่มโรค ACSCs อย่างไรบ้าง ?

แบบแผนการเ ...อ่านต่อ

Policy Brief: ฉบับที่ 135: สำรวจการตายส่วนเกินของคนไทยในห้วงเวลา 2 ปีการระบาดของโควิด-19 (พ.ศ. 2563-2564)

การตายส่วน ...อ่านต่อ

Policy Brief: ฉบับที่ 134: ผลพวงจากมาตรการ ‘ล็อกดาวน์’ ต่อการให้บริการผู้ป่วยใน (IPD) ของผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)

 ก่อนเกิดก ...อ่านต่อ

Research Brief ดูทั้งหมด

Who are the high cost users in Thailand’s Universal Coverage Scheme

Factsheet: ผู้ป่วยเพียงร้อยละ 5 ใช้เงินเกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณทั้งหมดสำหรับผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Infographic ดูทั้งหมด

งานวิจัยรู้อะไรแล้วบ้าง? โอไมครอน โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่น่ากลัวแค่ไหน?

การมาถึงขอ ...อ่านต่อ

เปิดเทอมท่ามกลางโควิด-19 ต่างประเทศจัดการกันอย่างไร ?

โรงเรียนกล ...อ่านต่อ

มาทำความรู้จักกับยาต้านโควิด Molnupiravir กันเถอะ!

จากงานวิจั ...อ่านต่อ

รู้หรือไม่? ข้อความแจ้งเตือนสามารถกระตุ้นให้คนมาฉีดวัคซีนมากขึ้นได้!

10% ของชาวอิสราเอลที่ไม่รับวัคซีน ส่งผลอย่างไรกับวิกฤตโควิดระลอกใหม่ในประเทศ

รายงานวิจัย ดูทั้งหมด

รายงานวิจัย: โครงการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการใช้ Extracorporeal Membrane Oxygenator (ECMO) ในการรักษาภาวะหัวใจ และ/หรือ ปอดล้มเหลวเฉียบพลันให้เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Extracorpo ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: โครงการสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านงบประมาณของการใช้ยาสูตร sofosbuvir/velpatasvir ในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังทุกสายพันธุ์ในประเทศไทย

รายงานวิจัย: การทบทวนกระบวนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2562

การจัดกระบ ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การประเมินความคุ้มค่าของการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดในผู้ป่วยมะเร็งไขกระดูก

โรคมะเร็งท ...อ่านต่อ

Full report: A Cost Analysis of Key Population Interventions to Fast Track the End of the HIV Epidemic in Thailand

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในประเทศ ดูทั้งหมด

Monitoring and Evaluation of National Vaccination Implementation: A Scoping Review of How Frameworks and Indicators Are Used in the Public Health Literature

Abstract A ...อ่านต่อ

Operationalising Regional Cooperation for Infectious Disease Control: A Scoping Review of Regional Disease Control Bodies and Networks

Abstract B ...อ่านต่อ

A systematic review of methodological approaches for evaluating real-world effectiveness of COVID-19 vaccines: Advising resource-constrained settings

Abstract R ...อ่านต่อ

Equity of Claims for Antiretroviral Therapy, Vaccination and Chemotherapy in Public Facilities among Migrants in Thailand

Abstract D ...อ่านต่อ

การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพโดยคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ รอบปี พ.ศ. 2559-2561

บทคัดย่อ ป ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต่างประเทศ ดูทั้งหมด

The Relative Importance of Vulnerability and Efficiency in COVID-19 Contact Tracing Programmes: A Discrete Choice Experiment

Objectives ...อ่านต่อ

Relationship between socioeconomic, demographic, health and social characteristics and ability to access reliable information on herbal and food supplements: analysis of Thai Health Literacy Survey 2019

Abstract B ...อ่านต่อ

Monitoring and Evaluation of National Vaccination Implementation: A Scoping Review of How Frameworks and Indicators Are Used in the Public Health Literature

Abstract A ...อ่านต่อ

What is the value of explicit priority setting for health interventions? A simulation study

Abstract M ...อ่านต่อ

Operationalising Regional Cooperation for Infectious Disease Control: A Scoping Review of Regional Disease Control Bodies and Networks

Abstract B ...อ่านต่อ

จุลสาร HITAP ดูทั้งหมด

จุลสาร HITAP ฉบับที่ 33 ไม่คุ้มแล้วไปไหน?

จุลสารปีที่ 11 ฉบับที่ 33 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 : ไม่คุ้มแล้วไปไหน?

จุลสารปีที่ 11 ฉบับที่ 32 มกราคม-เมษายน 2561: เปิดใจให้ HTA เปิดรับความคุ้มค่าด้านสาธารณสุข

เรื่องราวข ...อ่านต่อ

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 31 กันยายน – ธันวาคม 2560 : ถึงเวลาเอาจริงกับไวรัสตับอักเสบซี

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 30 พฤกษภาคม-สิงหาคม 2560: บริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา

อย.-อนาคต-อย.-แยกบางอย่าง-สร้างบางส่วน

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 29 มกราคม-เมษายน 2560: อนาคต อย. แยกบางอย่าง สร้างบางส่วน

สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ดูทั้งหมด

Policy Brief: ฉบับที่ 141: การประเมินตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการรักษาต่อประชากรกลุ่มต่าง ๆ ในช่วงระบาดโควิด-19

สถานการณ์ร ...อ่านต่อ

Policy Brief: ฉบับที่ 140: ผลกระทบด้านสุขภาพจิตจากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19

การนอนโรงพ ...อ่านต่อ

Policy Brief: ฉบับที่ 139: แนวโน้มการผ่าคลอดในไทยเพิ่มสูง: ถึงเวลาต้องพูดคุยกันแล้วหรือไม่ ?

ประเทศไทยม ...อ่านต่อ

Policy Brief: ฉบับที่ 138: ข้อมูลจากโลกจริงบอกอะไรบ้าง: ผู้ป่วยโควิด-19 ใน 2 ปีแรกของการระบาด

ตามความเข้ ...อ่านต่อ

การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

ดร.นพ.ยศ ต ...อ่านต่อ

Mission Report ดูทั้งหมด