logo

รายงานวิจัย: โครงการพัฒนาและประเมินผลมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตาย

Policy Brief: ฉบับที่ 8 “ASSIST” เครื่องมือคัดกรองการเสพสารเสพติดที่ใช้ง่ายและคุ้มค่า

ปัญหาการดื ...อ่านต่อ

How Should Global Fund Use Value-for-Money Information to Sustain its Investments in Graduating Countries

It has bee ...อ่านต่อ

Uptake of HIV, Hepatitis B and Hepatitis C testing among injection drug users in Thailand (2015)

Roongnapa ...อ่านต่อ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์และระบบบริการ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับผู้ใหญ่/วัยทำงาน ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

การพัฒนาข้ ...อ่านต่อ

Is There a Role for Pharmacoeconomics in Developing Countries? (2011)

Is There a ...อ่านต่อ

Policy Brief: ฉบับที่ 76 : ใช้เพทซีทีในการประเมินระยะโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กก่อนการรักษาอย่างไรให้คุ้มค่า

Policy Brief: ฉบับที่ 3 โครงการชัดแจ๋ว: ตรวจตาเด็ก…เพื่ออนาคตไทย

เด็กที่เกิ ...อ่านต่อ

Economic Evaluation of 3-Drug Antiretroviral Regimens for the Prevention of Mother-to-Child HIV Transmission in Thailand (2015)

Pitsaphun ...อ่านต่อ
Policy Brief ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพมีต้นทุนเท่าใด
Policy Brief ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพมีต้นทุนเท่าใด

Policy Brief ฉบับที่ 57 : ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ ในสถานบริการสุขภาพมีต้นทุนเท่าใด

การที่ผู้ป ...อ่านต่อ

Policy Brief ดูทั้งหมด

Policy Brief: ฉบับที่ 81 : ให้บริการเพทซีทีในประเทศไทยอย่างไร โรงพยาบาลไม่ขาดทุน

Policy Brief: ฉบับที่ 80 : ใช้เพทซีทีประเมินระยะโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กินอย่างไรให้คุ้มค่า

Policy Brief: ฉบับที่ 79 : การประเมินการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564

Policy Brief (Issue 18): Good Governance for Universal Health Coverage

Achieving ...อ่านต่อ

Policy Brief (Issue 17): Budgeting and paying for services under Thailand’s Universal Coverage Scheme

Health fin ...อ่านต่อ

Research Brief ดูทั้งหมด

Who are the high cost users in Thailand’s Universal Coverage Scheme

Factsheet: ผู้ป่วยเพียงร้อยละ 5 ใช้เงินเกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณทั้งหมดสำหรับผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Infographic ดูทั้งหมด

Infographic: ข้อเสนอรูปแบบการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยทำมาด้วยกลุ่มอาการนำพลัดตกหกล้มและโรคหลอดเลือดสมอง

Recommended Health Screening Packages under Universal Health Coverage

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

HTA ในกระบวนการสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพของไทย

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

Infographic: HTA ช่วยให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมด้านสุขภาพได้อย่างไร

Infographic: Essential elements of health priority setting

รายงานวิจัย ดูทั้งหมด

รายงานวิจัย: ผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564

แผนยุทธศาส ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การทบทวนระยะครึ่งแผนกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563

ประเทศไทยไ ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณของมาตรการเพื่อยุติปัญหาเอดส์ในกลุ่มประชากรหลัก

ตามนโยบายแ ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณของยาในข้อบ่งใช้ relapsing-remitting multiple sclerosis

บทคัดย่อ ว ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การศึกษาทบทวนระบบและพัฒนาข้อเสนอการบริหารเวชภัณฑ์จำเป็นที่มีปัญหาการเข้าถึงภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

การศึกษาคร ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในประเทศ ดูทั้งหมด

Equity of Claims for Antiretroviral Therapy, Vaccination and Chemotherapy in Public Facilities among Migrants in Thailand

Abstract D ...อ่านต่อ

การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพโดยคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ รอบปี พ.ศ. 2559-2561

บทคัดย่อ ป ...อ่านต่อ

การจัดหายาของโรงพยาบาลรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

บทคัดย่อ พ ...อ่านต่อ

Situation of Data and Pharmaceutical Information Systems in Thailand

Abstract N ...อ่านต่อ

การทบทวนและพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว

บทคัดย่อ ก ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต่างประเทศ ดูทั้งหมด

The physical activity at work (PAW) study protocol: a cluster randomised trial of a multicomponent short-break intervention to reduce sitting time and increase physical activity among office workers in Thailand

Abstract B ...อ่านต่อ

Charging for the use of survey instruments on population health: the case of quality-adjusted life years

Abstract A ...อ่านต่อ

How can we evaluate the potential of innovative vaccine products and technologies in resource constrained settings? A total systems effectiveness (TSE) approach to decision-making

Abstract I ...อ่านต่อ

Reducing sedentary behaviour and physical inactivity in the workplace: protocol for a review of systematic reviews

Abstract B ...อ่านต่อ

Prioritizing critical-care resources in response to COVID-19: lessons from the development of Thailand’s Triage protocol

Abstract A ...อ่านต่อ

จุลสาร HITAP ดูทั้งหมด

จุลสาร HITAP ฉบับที่ 33 ไม่คุ้มแล้วไปไหน?

จุลสารปีที่ 11 ฉบับที่ 33 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 : ไม่คุ้มแล้วไปไหน?

จุลสารปีที่ 11 ฉบับที่ 32 มกราคม-เมษายน 2561: เปิดใจให้ HTA เปิดรับความคุ้มค่าด้านสาธารณสุข

เรื่องราวข ...อ่านต่อ

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 31 กันยายน – ธันวาคม 2560 : ถึงเวลาเอาจริงกับไวรัสตับอักเสบซี

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 30 พฤกษภาคม-สิงหาคม 2560: บริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา

อย.-อนาคต-อย.-แยกบางอย่าง-สร้างบางส่วน

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 29 มกราคม-เมษายน 2560: อนาคต อย. แยกบางอย่าง สร้างบางส่วน

รายงานความก้าวหน้า ดูทั้งหมด

สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ดูทั้งหมด