logo

รายงานวิจัย: การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ ของการใช้ยา Recombinant Human Erythropoietin เพื่อแก้ไขภาวะโลหิตจางที่เกิดจากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย

Policy Brief: ฉบับที่ 40 โครงการ QOF แรงกระตุ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ

บริการปฐมภ ...อ่านต่อ

Situation of Data and Pharmaceutical Information Systems in Thailand

Abstract N ...อ่านต่อ
PB QOF 1 cover
PB QOF 1 cover

Policy Brief: ฉบับที่ 33 การใช้กลไกทางการเงินในการพัฒนาคุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ : ปัญหาและความท้าทาย

สำนักงานหล ...อ่านต่อ

Policy Brief: ฉบับที่ 31 ทางเลือกในการจัดซื้อ stent ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ขดเลือดค้ำ ...อ่านต่อ

สถานการณ์ ปัจจัยส่วนบุคคลและครัวเรือนที่มีความสัมพันธ์ กับความพิการของเด็ก

บทคัดย่อ ค ...อ่านต่อ

การประเมินผลการบังคับใช้มาตรการจำกัดการเข้าถึงและการหาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (2552)

การประเมิน ...อ่านต่อ

Health care priority setting in Norway a multicriteria decision analysis. (2012)

Health car ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: โครงการสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านงบประมาณของการใช้ยาสูตร sofosbuvir/velpatasvir ในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังทุกสายพันธุ์ในประเทศไทย

รายงานวิจัย: การประเมินผลเชิงเศรษฐศาสตร์ การศึกษาต้นทุนประสิทธิผลของชุดกิจกรรมบริการการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรที่มีภาวะเสี่ยง

Policy Brief ดูทั้งหมด

Policy Brief Issue 28: Implementation of a Virtual Consultation Platform (VCP) for Healthcare Providers Integrated with a Patient-Facing Mobile Application

- NUHS tel ...อ่านต่อ

Policy Brief Issue 27: eSanjeevani, the National Telemedicine service: Bridging healthcare gaps in India

- eSanjeev ...อ่านต่อ

Policy Brief ฉบับที่ 163: การประเมินความคุ้มค่าของ Medial branch Radiofrequency ablation สำหรับโรคปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังจากข้อฟาเซต

อาการปวดหล ...อ่านต่อ

Policy Brief ฉบับที่ 161: ทำอย่างไรผู้ป่วยในประเทศไทยจะเข้าถึง ‘ยาราคาแพง’ ที่ยังไม่คุ้มค่า

เมื่อพูดถึ ...อ่านต่อ

Policy Brief ฉบับที่ 160: หัตถการสำหรับผู้ป่วยโรคช่องประสาทไขสันหลังตีบแคบและภาวะปวดไม่หายขาดหลังผ่าตัด ช่วยลดปวดแต่อาจไม่คุ้มค่า

- พบอุบัติ ...อ่านต่อ

Research Brief ดูทั้งหมด

Who are the high cost users in Thailand’s Universal Coverage Scheme

Factsheet: ผู้ป่วยเพียงร้อยละ 5 ใช้เงินเกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณทั้งหมดสำหรับผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Infographic ดูทั้งหมด

งานวิจัยรู้อะไรแล้วบ้าง? โอไมครอน โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่น่ากลัวแค่ไหน?

การมาถึงขอ ...อ่านต่อ

เปิดเทอมท่ามกลางโควิด-19 ต่างประเทศจัดการกันอย่างไร ?

โรงเรียนกล ...อ่านต่อ

มาทำความรู้จักกับยาต้านโควิด Molnupiravir กันเถอะ!

จากงานวิจั ...อ่านต่อ

รู้หรือไม่? ข้อความแจ้งเตือนสามารถกระตุ้นให้คนมาฉีดวัคซีนมากขึ้นได้!

10% ของชาวอิสราเอลที่ไม่รับวัคซีน ส่งผลอย่างไรกับวิกฤตโควิดระลอกใหม่ในประเทศ

รายงานวิจัย ดูทั้งหมด

รายงานฉบับสมบูรณ์: โครงการประเมินสถานการณ์ด้านนโยบายการป้องกันและควบคุมโรคเพื่อจัดตั้งศูนย์ควบคุมโรคติดต่อประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการประ ...อ่านต่อ

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์: การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของการตรวจคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดรุนแรงในทารกแรกเกิดด้วยเครื่อง Pulse Oximeter ให้เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เพื่อเป็นก ...อ่านต่อ

การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข พ.ศ. 2561-2564

ยุทธศาสตร์ ...อ่านต่อ

รายงานการประเมินการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือต่อการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ของสถานพยาบาลโดยใช้กลไกและระบบสนับสนุนของยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข พ.ศ. 2561-2564

โรคติดเชื้ ...อ่านต่อ

รายงานฉบับสมบูรณ์: การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันระยะเฉียบพลันผ่านสายสวนหลอดเลือดด้วยวิธี endovascular treatment ในประชากรไทย

หัวข้อปัญห ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในประเทศ ดูทั้งหมด

Expanding access to high-cost medicines under the Universal Health Coverage scheme in Thailand: review of current practices and recommendations

There is a ...อ่านต่อ

ประเด็นท้าทายในระบบสุขภาพหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19: การสำรวจความคิดเห็นในประเทศไทย

การแพร่ระบ ...อ่านต่อ

Pattern of OPD utilisation during the COVID-19 pandemic under the Universal Coverage Scheme in Thailand: what can 850 million records tell us?

Out-patien ...อ่านต่อ

‘Science is only half of it’: Expert perspectives on operationalising infectious disease control cooperation in the ASEAN region

Government ...อ่านต่อ

Equity of Claims for Antiretroviral Therapy, Vaccination and Chemotherapy in Public Facilities among Migrants in Thailand

Abstract D ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต่างประเทศ ดูทั้งหมด

Mapping the value for money of precision medicine: a systematic literature review and meta-analysis

About the ...อ่านต่อ

Cost-effectiveness analysis of typhoid vaccination in Lao PDR

Abstract B ...อ่านต่อ

Expanding access to high-cost medicines under the Universal Health Coverage scheme in Thailand: review of current practices and recommendations

There is a ...อ่านต่อ

Cost-effectiveness of alginic acid in combination with proton pump inhibitor for the treatment of gastroesophageal reflux disease in systemic sclerosis patients

Systemic s ...อ่านต่อ

Navigating HTA implementation: a review of Indonesia’s revised HTA guideline

Indonesia ...อ่านต่อ

จุลสาร HITAP ดูทั้งหมด

จุลสาร HITAP ฉบับที่ 33 ไม่คุ้มแล้วไปไหน?

จุลสารปีที่ 11 ฉบับที่ 33 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 : ไม่คุ้มแล้วไปไหน?

จุลสารปีที่ 11 ฉบับที่ 32 มกราคม-เมษายน 2561: เปิดใจให้ HTA เปิดรับความคุ้มค่าด้านสาธารณสุข

เรื่องราวข ...อ่านต่อ

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 31 กันยายน – ธันวาคม 2560 : ถึงเวลาเอาจริงกับไวรัสตับอักเสบซี

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 30 พฤกษภาคม-สิงหาคม 2560: บริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา

อย.-อนาคต-อย.-แยกบางอย่าง-สร้างบางส่วน

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 29 มกราคม-เมษายน 2560: อนาคต อย. แยกบางอย่าง สร้างบางส่วน

จุลสารอื่นๆ ดูทั้งหมด

สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ดูทั้งหมด

คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสําหรับประเทศไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564

การประเมิน ...อ่านต่อ

การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

ดร.นพ.ยศ ต ...อ่านต่อ
HTAsiaLink 2018 proceeding book cover, Testing Treatments

HTAsiaLink 2018 Proceeding Book

A Star in the East: A Short History of HITAP

"A Star in ...อ่านต่อ

A Terrible Beauty: A Short History of NICE The National Institute of Health and Care Excellence

"A Terribl ...อ่านต่อ