logo

Economic Evaluation of Rehabilitation Services for Inpatients with Stroke in Thailand: A Prospective Cohort Study (2012)

Economic E ...อ่านต่อ

คู่มือการตรวจคัดกรองระดับการเห็นในเด็กระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา

คู่มือการต ...อ่านต่อ

Cost-utility analysis of 10- and 13-valent pneumococcal conjugate vaccines: Protection at what price in the Thai context? (2013)

Cost-utili ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: ผลการวิเคราะห์ต้นทุนรายโรค ระยะที่ 1 ปีที่ 2

ข้อมูลต้นท ...อ่านต่อ

An economic analysis of chromosome testing in couples with children who have structural chromosome abnormalities.

Abstract B ...อ่านต่อ

Avoiding health technology assessment: a global survey of reasons for not using health technology assessment in decision making

Abstract I ...อ่านต่อ

Policy Brief Issue 28: Implementation of a Virtual Consultation Platform (VCP) for Healthcare Providers Integrated with a Patient-Facing Mobile Application

- NUHS tel ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การประเมินความพร้อมของระบบสุขภาพในการให้บริการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมและการฟื้นฟูสมรรถภาพในประเทศไทย

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยฟังของคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

วิทธวัช พั ...อ่านต่อ
bp_cover_1.png
bp_cover_1.png

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ฉบับที่ 1

Policy Brief ดูทั้งหมด

HITAP Policy Briefs 2023 – รวมงานวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในปี 2566

ใน พ.ศ. 25 ...อ่านต่อ

Policy Brief ฉบับที่ 30: เจาะประเด็นน่าสนใจ ทิศทางประเทศไทยกับการกำหนดนโยบายข้อมูลเปิดด้านสุขภาพ

สถานการณ์ภ ...อ่านต่อ

Policy Brief Issue 28: Implementation of a Virtual Consultation Platform (VCP) for Healthcare Providers Integrated with a Patient-Facing Mobile Application

- NUHS tel ...อ่านต่อ

Policy Brief Issue 27: eSanjeevani, the National Telemedicine service: Bridging healthcare gaps in India

- eSanjeev ...อ่านต่อ

Policy Brief ฉบับที่ 163: การประเมินความคุ้มค่าของ Medial branch Radiofrequency ablation สำหรับโรคปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังจากข้อฟาเซต

อาการปวดหล ...อ่านต่อ

Research Brief ดูทั้งหมด

Who are the high cost users in Thailand’s Universal Coverage Scheme

Factsheet: ผู้ป่วยเพียงร้อยละ 5 ใช้เงินเกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณทั้งหมดสำหรับผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Infographic ดูทั้งหมด

งานวิจัยรู้อะไรแล้วบ้าง? โอไมครอน โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่น่ากลัวแค่ไหน?

การมาถึงขอ ...อ่านต่อ

เปิดเทอมท่ามกลางโควิด-19 ต่างประเทศจัดการกันอย่างไร ?

โรงเรียนกล ...อ่านต่อ

มาทำความรู้จักกับยาต้านโควิด Molnupiravir กันเถอะ!

จากงานวิจั ...อ่านต่อ

รู้หรือไม่? ข้อความแจ้งเตือนสามารถกระตุ้นให้คนมาฉีดวัคซีนมากขึ้นได้!

10% ของชาวอิสราเอลที่ไม่รับวัคซีน ส่งผลอย่างไรกับวิกฤตโควิดระลอกใหม่ในประเทศ

รายงานวิจัย ดูทั้งหมด

รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง กระบวนการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อและการจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อปัญหาและ/หรือเทคโนโลยีสุขภาพ เข้าสู่กระบวนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UCBP 2566)

กระบวนการพ ...อ่านต่อ

รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ผลกระทบของการเพิ่มเพดานความคุ้มค่าในอดีตที่ผ่านมาที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของราคายา การตัดสินใจคัดเลือกยาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ และภาระงบประมาณของเจ้าภาพกองทุนต่าง ๆ

การประเมิน ...อ่านต่อ

รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสายสวนสลายพังผืดในช่องเหนือไขสันหลังในผู้ป่วยที่มีภาวะปวดไม่หายขาดหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอวและโรคช่องประสาทไขสันหลังตีบแคบ

ในปัจจุบัน ...อ่านต่อ

รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณของเทคโนโลยี Next Generation Sequencing (NGS) ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุ

โรคทางพันธ ...อ่านต่อ

รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การประเมินความคุ้มค่าของการตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมในผู้ป่วยเด็กโรคลมชักที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา

โรคลมชักที ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในประเทศ ดูทั้งหมด

Expanding access to high-cost medicines under the Universal Health Coverage scheme in Thailand: review of current practices and recommendations

There is a ...อ่านต่อ

ประเด็นท้าทายในระบบสุขภาพหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19: การสำรวจความคิดเห็นในประเทศไทย

การแพร่ระบ ...อ่านต่อ

Pattern of OPD utilisation during the COVID-19 pandemic under the Universal Coverage Scheme in Thailand: what can 850 million records tell us?

Out-patien ...อ่านต่อ

What are the impacts of increasing cost-effectiveness Threshold? a protocol on an empirical study based on economic evaluations conducted in Thailand

Economic e ...อ่านต่อ

‘Science is only half of it’: Expert perspectives on operationalising infectious disease control cooperation in the ASEAN region

Government ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต่างประเทศ ดูทั้งหมด

Mapping the value for money of precision medicine: a systematic literature review and meta-analysis

About the ...อ่านต่อ

Cost-effectiveness analysis of typhoid vaccination in Lao PDR

Abstract B ...อ่านต่อ

Expanding access to high-cost medicines under the Universal Health Coverage scheme in Thailand: review of current practices and recommendations

There is a ...อ่านต่อ

Cost-effectiveness of alginic acid in combination with proton pump inhibitor for the treatment of gastroesophageal reflux disease in systemic sclerosis patients

Systemic s ...อ่านต่อ

Navigating HTA implementation: a review of Indonesia’s revised HTA guideline

Indonesia ...อ่านต่อ

จุลสาร HITAP ดูทั้งหมด

จุลสาร HITAP ฉบับที่ 33 ไม่คุ้มแล้วไปไหน?

จุลสารปีที่ 11 ฉบับที่ 33 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 : ไม่คุ้มแล้วไปไหน?

จุลสารปีที่ 11 ฉบับที่ 32 มกราคม-เมษายน 2561: เปิดใจให้ HTA เปิดรับความคุ้มค่าด้านสาธารณสุข

เรื่องราวข ...อ่านต่อ

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 31 กันยายน – ธันวาคม 2560 : ถึงเวลาเอาจริงกับไวรัสตับอักเสบซี

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 30 พฤกษภาคม-สิงหาคม 2560: บริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา

อย.-อนาคต-อย.-แยกบางอย่าง-สร้างบางส่วน

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 29 มกราคม-เมษายน 2560: อนาคต อย. แยกบางอย่าง สร้างบางส่วน

จุลสารอื่นๆ ดูทั้งหมด

สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ดูทั้งหมด

คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสําหรับประเทศไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564

การประเมิน ...อ่านต่อ

การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

ดร.นพ.ยศ ต ...อ่านต่อ
HTAsiaLink 2018 proceeding book cover, Testing Treatments

HTAsiaLink 2018 Proceeding Book

A Star in the East: A Short History of HITAP

"A Star in ...อ่านต่อ

A Terrible Beauty: A Short History of NICE The National Institute of Health and Care Excellence

"A Terribl ...อ่านต่อ