logo
SGLT@ inhibitors, เบาหวานชนิดที่ 2
SGLT@ inhibitors, เบาหวานชนิดที่ 2

Policy Brief: ฉบับที่ 62 : ยากลุ่ม SGLT2 inhibitors ทางเลือกใหม่ สำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ ยังไม่ผ่านเกณฑ์ความคุ้มค่า

ยากลุ่มยับ ...อ่านต่อ

How can we make better health decisions: a Best Buy for all?

Abstract T ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การประเมินโครงการนำร่องการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์

กลุ่มอาการ ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: ผลการวิเคราะห์ต้นทุนรายโรค ระยะที่ 1 ปีที่ 2

ข้อมูลต้นท ...อ่านต่อ

รายงานประจำปี 2550

ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเเมมโมแกรม 1 ครั้งในชีวิตของผู้หญิงไทย (2556)

Abstract C ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของการคัดกรองมะเร็งช่องปาก

          ...อ่านต่อ
Thesis EQ-5D-5L cover
Thesis EQ-5D-5L cover

Thesis: Health-related quality of life measure (EQ-5D-5L): measurement property testing and its preference-based score in Thai population

การศึกษาเร ...อ่านต่อ

Strengthening Cost-Effectiveness Analysis in Thailand through the Establishment of the Health Intervention and Technology Assessment Program.(2009)

Strengthen ...อ่านต่อ

Policy Brief ดูทั้งหมด

สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ และผู้ติดตามเหมาะสม สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ

Policy Brief: ฉบับที่ 66 : สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามเหมาะสม สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ

Policy Brief: ฉบับที่ 65 : ข้อความช่วยเลิกบุหรี่ตามทฤษฎีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมช่วยเลิกบุหรี่ได้จริงและคุ้มค่า

แอลกอฮอล์, สสส, ไฮแทป, HITAP

Policy Brief: ฉบับที่ 64 รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาต้องควบทั้งสื่อสาธารณะและกิจกรรมในชุมชนจึงจะคุ้มค่า

Multiple Myeloma

Policy Brief: ฉบับที่ 63 : ยาเบอร์ทีโซมิบ ยาทาลิโดไมด์ และยาเลนาลิโดไมด์ ยาทางเลือกใหม่ของผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ชนิดมัยอีโลมาที่มีภาวะกลับเป็นซ้ำ

หนึ่งในโรค ...อ่านต่อ
SGLT@ inhibitors, เบาหวานชนิดที่ 2

Policy Brief: ฉบับที่ 62 : ยากลุ่ม SGLT2 inhibitors ทางเลือกใหม่ สำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ ยังไม่ผ่านเกณฑ์ความคุ้มค่า

ยากลุ่มยับ ...อ่านต่อ

Research Brief ดูทั้งหมด

Who are the high cost users in Thailand’s Universal Coverage Scheme

Factsheet: Who are the high cost users in Thailand’s Universal Coverage Scheme and how can we help?

Infographic ดูทั้งหมด

Infographic: ข้อเสนอรูปแบบการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยทำมาด้วยกลุ่มอาการนำพลัดตกหกล้มและโรคหลอดเลือดสมอง

Recommended Health Screening Packages under Universal Health Coverage

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

HTA ในกระบวนการสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพของไทย

fographic HTA การประเมินเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP ไฮแทป

Infographic: HTA ช่วยให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมด้านสุขภาพได้อย่างไร

Infographic: Essential elements of health priority setting

รายงานวิจัย ดูทั้งหมด

รายงานวิจัย: การประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของบริการตรวจเพทซีทีในประเทศไทย

เครื่องเพท ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การศึกษาทบทวนชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าวของกระทรวงสาธารณสุข

ประเทศไทยม ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: โครงการวิเคราะห์ต้นทุนการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2562

การวิเคราะ ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การประเมินความพร้อมของระบบสุขภาพในการให้บริการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมและการฟื้นฟูสมรรถภาพในประเทศไทย

framwork, Thaihealth foundation, 20 years

รายงานวิจัย: การศึกษาความเป็นไปได้ของกรอบการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบในวาระครบ 20 ปี สสส.

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในประเทศ ดูทั้งหมด

Growth and capacity for cost-effectiveness analysis in Africa

Abstract A ...อ่านต่อ

การประเมินระบบบริหารจัดการการสำรวจสุขภาพ ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย

วิไลลักษณ์ ...อ่านต่อ

สถานการณ์ของระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่พลัดตกหกล้ม: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ศรวณีย์ ทน ...อ่านต่อ

รูปแบบการจ่ายค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคกับผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ให้บริการ

จิตติ วิสั ...อ่านต่อ

การประเมินระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพนักเรียน ในงานบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาสองจังหวัดในประเทศไทย

นิธิเจน กิ ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต่างประเทศ ดูทั้งหมด

จุลสาร HITAP ดูทั้งหมด

จุลสาร HITAP ฉบับที่ 33 ไม่คุ้มแล้วไปไหน?

จุลสารปีที่ 11 ฉบับที่ 33 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 : ไม่คุ้มแล้วไปไหน?

จุลสารปีที่ 11 ฉบับที่ 32 มกราคม-เมษายน 2561: เปิดใจให้ HTA เปิดรับความคุ้มค่าด้านสาธารณสุข

เรื่องราวข ...อ่านต่อ

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 31 กันยายน – ธันวาคม 2560 : ถึงเวลาเอาจริงกับไวรัสตับอักเสบซี

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 30 พฤกษภาคม-สิงหาคม 2560: บริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา

อย.-อนาคต-อย.-แยกบางอย่าง-สร้างบางส่วน

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 29 มกราคม-เมษายน 2560: อนาคต อย. แยกบางอย่าง สร้างบางส่วน

รายงานความก้าวหน้า ดูทั้งหมด

สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ดูทั้งหมด

Mission Report ดูทั้งหมด