logo

การจัดกลุ่มงานวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย: การทบทวนระบบจัดกลุ่มงานวิจัยสุขภาพใน 5 ประเทศ

ชุติมา คำด ...อ่านต่อ

ตรวจสุขภาพประจำปี: ข้อเท็จจริงที่ควรรู้

Hearing aid
Hearing aid

รายงานวิจัย: การศึกษาระบบบริการหลังการให้เครื่องช่วยฟังและ การใช้เครื่องช่วยฟังในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ปัจจุบันปร ...อ่านต่อ

Policy Brief: ฉบับที่ 109: ข้อเสนอแนะต่อการบริหารงบประมาณเพื่อให้คนไทยเข้าถึงวัคซีนพื้นฐานได้ฟรีและทันการณ์

คนไทยทุกคน ...อ่านต่อ

Institutionalizing Evidence-Informed Priority Setting for Universal Health Coverage: Lessons From Indonesia

Abstract P ...อ่านต่อ

การประเมินผลสัมฤทธิ์และปัจจัยที่มีผลต่อโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีแปปเมียร์ (Pap Smear) และวีไอเอ (Visual Inspection with Acetic Acid) ในประเทศไทย พ.ศ. 2548-2552 (2555)

บทคัดย่อ ม ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การประเมินโครงการนำร่องการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์

กลุ่มอาการ ...อ่านต่อ

Development and validation of a breast cancer risk prediction model for thai women: a cross-sectional study. (2014)

Abstract B ...อ่านต่อ

The greatest happiness of the greatest number?: Policy actors perspectives on using economic evaluation as a tool for informing health care coverage decisions in Thailand. (2008)

 The great ...อ่านต่อ

Economic Evaluation of Screening for Disease (2014)

Naiyana Pr ...อ่านต่อ

Policy Brief ดูทั้งหมด

Policy Brief: ฉบับที่ 129: มุมมองผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกต่อบทบาทและการดำเนินงานของ ‘ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อระดับภูมิภาค’ สู่ ‘บทเรียน’ เพื่อส่งต่อในอาเซียน

ภัยสาธารณส ...อ่านต่อ

Policy Brief: ฉบับที่ 128: หลังโควิด-19 หมดไป… มีประเด็นท้าทายอะไรในระบบสุขภาพรออยู่

ประเทศไทยใ ...อ่านต่อ

Policy Brief: ฉบับที่ 127: แนวทางการพัฒนามาตรการกักตัวสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19

บุคลากรทาง ...อ่านต่อ

Policy Brief: ฉบับที่ 126: ความกังวลของคนกักตัว: เสียงสะท้อนจากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

การกักตัว ...อ่านต่อ

Policy Brief: ฉบับที่ 125: บริการตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดในประเทศไทย ทางเลือกใดคุ้มค่าบ้าง

ผลการประเม ...อ่านต่อ

Research Brief ดูทั้งหมด

Who are the high cost users in Thailand’s Universal Coverage Scheme

Factsheet: ผู้ป่วยเพียงร้อยละ 5 ใช้เงินเกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณทั้งหมดสำหรับผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Infographic ดูทั้งหมด

งานวิจัยรู้อะไรแล้วบ้าง? โอไมครอน โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่น่ากลัวแค่ไหน?

การมาถึงขอ ...อ่านต่อ

เปิดเทอมท่ามกลางโควิด-19 ต่างประเทศจัดการกันอย่างไร ?

โรงเรียนกล ...อ่านต่อ

มาทำความรู้จักกับยาต้านโควิด Molnupiravir กันเถอะ!

จากงานวิจั ...อ่านต่อ

รู้หรือไม่? ข้อความแจ้งเตือนสามารถกระตุ้นให้คนมาฉีดวัคซีนมากขึ้นได้!

10% ของชาวอิสราเอลที่ไม่รับวัคซีน ส่งผลอย่างไรกับวิกฤตโควิดระลอกใหม่ในประเทศ

รายงานวิจัย ดูทั้งหมด

รายงานวิจัย: โครงการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการใช้ Extracorporeal Membrane Oxygenator (ECMO) ในการรักษาภาวะหัวใจ และ/หรือ ปอดล้มเหลวเฉียบพลันให้เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Extracorpo ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: โครงการสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านงบประมาณของการใช้ยาสูตร sofosbuvir/velpatasvir ในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังทุกสายพันธุ์ในประเทศไทย

รายงานวิจัย: การทบทวนกระบวนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2562

การจัดกระบ ...อ่านต่อ

รายงานวิจัย: การประเมินความคุ้มค่าของการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดในผู้ป่วยมะเร็งไขกระดูก

โรคมะเร็งท ...อ่านต่อ

Full report: A Cost Analysis of Key Population Interventions to Fast Track the End of the HIV Epidemic in Thailand

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในประเทศ ดูทั้งหมด

Monitoring and Evaluation of National Vaccination Implementation: A Scoping Review of How Frameworks and Indicators Are Used in the Public Health Literature

Abstract A ...อ่านต่อ

Operationalising Regional Cooperation for Infectious Disease Control: A Scoping Review of Regional Disease Control Bodies and Networks

Abstract B ...อ่านต่อ

A systematic review of methodological approaches for evaluating real-world effectiveness of COVID-19 vaccines: Advising resource-constrained settings

Abstract R ...อ่านต่อ

Equity of Claims for Antiretroviral Therapy, Vaccination and Chemotherapy in Public Facilities among Migrants in Thailand

Abstract D ...อ่านต่อ

การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพโดยคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ รอบปี พ.ศ. 2559-2561

บทคัดย่อ ป ...อ่านต่อ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต่างประเทศ ดูทั้งหมด

Relationship between socioeconomic, demographic, health and social characteristics and ability to access reliable information on herbal and food supplements: analysis of Thai Health Literacy Survey 2019

Abstract B ...อ่านต่อ

Monitoring and Evaluation of National Vaccination Implementation: A Scoping Review of How Frameworks and Indicators Are Used in the Public Health Literature

Abstract A ...อ่านต่อ

What is the value of explicit priority setting for health interventions? A simulation study

Abstract M ...อ่านต่อ

Operationalising Regional Cooperation for Infectious Disease Control: A Scoping Review of Regional Disease Control Bodies and Networks

Abstract B ...อ่านต่อ

A systematic review of methodological approaches for evaluating real-world effectiveness of COVID-19 vaccines: Advising resource-constrained settings

Abstract R ...อ่านต่อ

จุลสาร HITAP ดูทั้งหมด

จุลสาร HITAP ฉบับที่ 33 ไม่คุ้มแล้วไปไหน?

จุลสารปีที่ 11 ฉบับที่ 33 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 : ไม่คุ้มแล้วไปไหน?

จุลสารปีที่ 11 ฉบับที่ 32 มกราคม-เมษายน 2561: เปิดใจให้ HTA เปิดรับความคุ้มค่าด้านสาธารณสุข

เรื่องราวข ...อ่านต่อ

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 31 กันยายน – ธันวาคม 2560 : ถึงเวลาเอาจริงกับไวรัสตับอักเสบซี

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 30 พฤกษภาคม-สิงหาคม 2560: บริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา

อย.-อนาคต-อย.-แยกบางอย่าง-สร้างบางส่วน

จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 29 มกราคม-เมษายน 2560: อนาคต อย. แยกบางอย่าง สร้างบางส่วน

สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ดูทั้งหมด

Mission Report ดูทั้งหมด