logo

ประชุม”จัดลำดับความสำคัญสุขภาพ” ร่วมถกปัญหาภูมิอากาศ-ทรัพยากรจำกัด-AI

HITAP-ISPH จัดประชุม Priorities 2024 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 45 ประเทศทั่วโลก สู่การจัดลำดับความสำคัญสุขภาพ ความท้าทายในการจัดสรรงบประมาณดูแลสุขภาพผู้ป่ ...อ่านต่อ


5 ประเด็นสำคัญกำหนดอนาคต ‘ระบบสุขภาพ’ ที่นานาชาติร่วมถกใน ‘Priorities Conference’

ถือเป็นครั้งแรกที่การประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ‘การจัดลำดับความสำคัญด้านสุขภาพ’ หรือ Priorities Conference ซึ่งถูกริเริ่มขึ้นโดยเครือข่ายนักวิจัย ...อ่านต่อ


ระดมสมอง จัดการระบบสุขภาพท่ามกลางทรัพยากรจำกัด

ครั้งแรกไทยเจ้าภาพงาน “Priorities 2024 Conference” ระดมนักวิจัยสาธารณสุขทั่วโลก เสนอไอเดีย นวัตกรรม จัดลำดับความสำคัญด้านสุขภาพ เมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรว ...อ่านต่อ


‘Priorities Conference’ 160 องค์กรจาก 45 ชาติ ร่วมวงถกสุขภาพที่ ‘ไทย’ เป็นเจ้าภาพ

HITAP จับมือ เครือข่าย ISPH จัดการประชุมระดับนานาชาติ ‘Priorities Conference 2024’ เชิญ 160 องค์กรจาก 45 ประเทศทั่วโลก ร่วมถกประเด็น ‘อนาคตการจัดลำดับ ...อ่านต่อ

  15 พฤษภาคม 2567 | 61

  เพราะโลกของเรามี ‘ทรัพยากรจำกัด’ การให้ ‘บริการสุขภาพ’ จึงต้อง ‘ลำดับความสำคัญ’

  “เมื่อถึงปี 2573 จะมีประชากรกว่า 5,000 ล้านคนทั่วโลกที่เข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาล ถ้าแต่ละประเทศไม่เพิ่มงบลงทุนด้านการสาธารณสุขมูลฐานอย่างน้อย 1% ของ GD ...อ่านต่อ

  9 มีนาคม 2567 | 788

  ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจเพื่อระบุระดับการหลีกเลี่ยงความไม่เสมอภาค (Health Inequity Aversion) ในการเข้ารับบริการทางสุขภาพของประชาชนทั่วไปในประเทศไทย

  HITAP ขอเชิญประชาชนชาวไทยที่มีอายุ 18 – 75 ปี ร่วมทำ “แบบสำรวจเพื่อระบุระดับการหลีกเลี่ยงความไม่เสมอภาค (Health Inequity Aversion) ในการเข้ารับบริการท ...อ่านต่อ

  15 กุมภาพันธ์ 2567 | 1254

  งานวิจัยเพื่อพัฒนาก้าวต่อไปของระบบการแพทย์ทางไกล (telemedicine) ของไทย

  ตุลาคม 2566, HITAP จัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำเสนอข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากโครงการวิจัยเรื่อง “การจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแนว ...อ่านต่อ

  31 ตุลาคม 2566 | 2145

  ขอเชิญร่วมงาน “Keep it real with Real-World Evidence (RWE) บทบาทของ RWE ในระบบบริการสุขภาพ” วันที่ 20 พ.ย. 66 ณ โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

  📣 เปิดลงทะเบียนแล้วกับงาน "Keep it real with Real-World Evidence (RWE) บทบาทของ RWE ในระบบบริการสุขภาพ" มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการรวบรว ...อ่านต่อ

  12 ตุลาคม 2566 | 1487

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ขั้นต้น ทุนการศึกษา NUS – MoPH Scholarship ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567

  ประกาศคณะกรรมการบริหารและสรรหาผู้รับทุนการศึกษา NUS-MoPH Scholarship (ทุนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์กับกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย) เร ...อ่านต่อ

  11 ตุลาคม 2566 | 1056

  ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ที่ได้รับรางวัล Award for the Heroes of Public Health (วีรบุรุษสาธารณสุข) ประจําปี ค.ศ. 2023

  ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ และที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระท ...อ่านต่อ

  11 ตุลาคม 2566 | 804

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP