logo

ร่าง พ.ร.ฎ. สถาบันพัฒนาระบบและประเมินเทคโนโลยีและนโยบายเพื่อสุขภาพ

จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง พ.ร.ฎ. สถาบันพัฒนาระบบและประเมินเทคโนโลยีและนโยบายเพื่อสุขภาพจัดตั้งสถาบันพัฒนาระบบและประเมินเทคโนโลยีเพื่อสุขภา ...อ่านต่อ

25 กุมภาพันธ์ 2558 | 2430หนุนสร้างองค์กรสุขภาวะ (ข่าวสด ฉบับวันที่ 4 ก.พ. 2558 – กรอบบ่าย)

ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษากองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในงานสัมมนาวิชาการ Happy Workplace Working Group Meeting 2015 เรื่อง " ...อ่านต่อ


ชี้แจงความจริงเกี่ยวกับเนื้อหาในบทความ “วิกฤติบริการสาธารณสุข” ลงวันที่ 29 มกราคม 2015 และขอให้หยุดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีข้อความคลาดเคลื่อนและบิดเบือนจากความจริง

2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ชี้แจงความจริงเกี่ยวกับเนื้อหาในบทความ “วิกฤติบริการสาธารณสุข” ลงวันที่ 29 มกราคม 2015 และขอให้หยุดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีข ...อ่านต่อ

2 กุมภาพันธ์ 2558 | 5622

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP