logo

HITAP ร่วมงาน CPIRD 2017 ที่บางแสน ชลบุรี

เมื่อวันที่ 18-20 กันยายน 2560 HITAP เข้าร่วมจัดนิทรรศการภายในงานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาครั้งที่ 16 (CPIRD 2017) จัดโดยศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลิ ...อ่านต่อ


คัดเลือกประเด็นสำหรับแนวทางมาตรฐานคุณภาพบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการบริการบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระดมความคิดเห็นคัดเลือกประเด็นเพื่อพัฒนาแนวทางมาตรฐานคุณภาพ (Quali ...อ่านต่อ


HITAP เริ่มโครงการวิเคราะห์ต้นทุน “ลดเลิกตีตรา – เลือกปฏิบัติ” ผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ในสถานบริการสุขภาพ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ทีมนักวิจัย HITAP ได้ร่วมประชุมกับตัวแทนจากสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยจัดการความรู้และมาตร ...อ่านต่อ

15 กันยายน 2560 | 3160

HITAP ร่วมประกวดผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2560 นักวิจัย HITAP นำเสนอผลงายวิจัย 4 เรื่องล่าสุดในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560 "สาธารณสุขไทย ใ ...อ่านต่อ

14 กันยายน 2560 | 2480


HITAP จัดการอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 HITAP จัดการอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ครั้งที่ 13 (EE training#13) ที่โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหว ...อ่านต่อ

14 กันยายน 2560 | 2760

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP