logo

คอลัมน์ ส่องสถานการณ์: มหาวิทยาลัยกับวิสาหกิจเพื่อสังคม

ยูนิเวอร์ซิตี้คอลเลจลอนดอน หรือยูซีแอล ให้ความสำคัญกับ "วิสาหกิจ"(Enterprise) มาตั้งแต่ต้น จากการเป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดโดยแรงบันดาลใจจาก เจเรมี เบนแธม ...อ่านต่อ


บ้านเมือง: วิพากษ์อนาคต อย. (2)

    โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ แม้จะชี้ให้เห็นถึงความบกพร่องของหน่วยราชการอย่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งเป็นหน ...อ่านต่อ


วิพากษ์อนาคต อย. (1)

โครงการประเมินเทคโนโลยีและ นโยบายด้านสุขภาพ  จัดทำจุลสารเพื่อเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัยเรื่อง อนาคต อย.อนาคตผู้บริโภคไทย มีเนื้อหาน่าสนใจ ทั้งนี้เป็นข้ ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP