logo

ปีใหม่2022 vs โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ โลกมีวิธีรับมืออย่างไร ?

ปีใหม่ 2022 ใกล้มาถึง การรับมือโควิด-19 หลังการระบาดยาวนานกว่า 2 ปีมีแนวโน้มเปลี่ยนไป จากคลัสเตอร์ครั้งใหญ่ต้องไล่ปิดเมือง สู่เมืองที่ยังคงเปิดอย่างระ ...อ่านต่อ


3 สิ่งที่ถ้ามีอยู่ในตัว ไม่ได้ทำให้ป่วย แต่ต้องระวังตัวให้ดี

การมีสุขภาพดี สำหรับหลาย ๆ คน อาจถือได้ว่าเป็นลาภอันประเสริฐ แต่คำว่าสุขภาพดีที่ว่าอาจหมายถึงการไม่เจ็บป่วย แม้ว่าจะมีความผิดปกติอยู่ในร่างกายก็ตาม ใน ...อ่านต่อ

9 ธันวาคม 2564 | 1298

[Trainee BLOG] นักศึกษาเภสัชเข้ามาแล้วได้ทำอะไรบ้าง ?

เรื่องโดย นศภ.สิริกร สุจินพรัหม นักศึกษาฝึกงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดิมทีเรามองว่า “เภสัชกร” คงทำงานจ่ายยาตามร้านยา ตามโรงพยาบาลหรือค ...อ่านต่อ


[Trainee BLOG] ร่างกายของเราในบัญชียาหลักแห่งชาติ

เรื่องโดย นศภ.ณัชชากัญญ์ เกิดชัยวิวัฒน์ นักศึกษาฝึกงานคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “บัญชียาหลักแห่งชาติคืออะไร” เป็นคำถามที่ได้รับตอนเข้ามาฝึก ...อ่านต่อ

4 ตุลาคม 2564 | 2850

เปิดงานวิจัยประเมินวัคซีนโควิด-19 “วัคซีนดีที่สุดเป็นอย่างไร ใครได้ก่อนช่วยควบคุมโรคได้”

วัคซีนโควิด-19 มาถึงแล้ว สิ่งสำคัญในตอนนี้คือจะจัดการอย่างไรให้วัคซีนเกิดประโยชน์สูงสุด ย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงโควิด-19 เริ่มระบาด HITAP ได้เริ่มทำงานวิ ...อ่านต่อ


ฝ่าโควิด-19 ผ่าน “พฤติกรรมเปลี่ยนสุขภาพ” รู้จักอนาคตของการดูแลสุขภาพผ่านงานวิจัย

ท่ามกลางโควิด-19 นี้ ปัญหาหนึ่งที่หลายคนพบเจอในฐานะมนุษย์ออฟฟิศตั้งแต่นั่งทำงานที่สำนักงานจนเวิร์กฟอร์มโฮม ทำงานจากที่บ้านก็คือ ออฟฟิศซินโดรมทั้งหลาย ...อ่านต่อ


“ชุดสิทธิประโยชน์ใหม่ 2564” จากงานวิจัยสู่นโยบายสุขภาพ

ความเจ็บป่วยไม่ใช่เรื่องไกลตัว ยิ่งเวลาผ่านไป การรักษาใหม่ ๆ ยิ่งมีมากขึ้น เพื่อให้คนไทยเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้น จึงต้องมีการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์และเ ...อ่านต่อ

23 กรกฎาคม 2564 | 2280

การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุข ครั้งที่ 16 (ปิดรับสมัครแล้ว)

เกี่ยวกับหลักสูตร ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาความสามารถด้านการประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุข (Health economic evaluation) ซึ ...อ่านต่อ

19 กรกฎาคม 2564 | 5135

Social Network Analysis Workshop

Social Network Analysis (SNA) หรือการวิเคราะห์สังคมเครือข่าย คือ เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ในสังคมของผู้คน หน่วยงานร ...อ่านต่อ

15 กรกฎาคม 2564 | 3062


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP