logo

บทบาทของ HTA ในระบบสุขภาพหลังโควิด-19 ควรเป็นอย่างไร?

การระบาดใหญ่ของโควิด-19 พลิกโฉมระบบสุขภาพทั่วโลกไปมาก และหนึ่งในประเด็นสำคัญที่โควิด-19 ช่วยให้เห็นชัดเจน คือ ความสำคัญอย่างยิ่งของข้อมูลเกี่ยวกับเทคโ ...อ่านต่อ


15 ปี HITAP 15 การทำงานเด่น (part3) 5 งานผลงานระดับชาติและนานาชาติ

วันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมาถือเป็นวันการดูแลสุขภาพอิงหลักฐานโลก หรือ World evidence-based healthcare day ที่มีขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงการใช้หลักฐานเ ...อ่านต่อ


การใช้ยาแบบนอกข้อบ่งใช้ (off-label) กับมุมมองในการเลือกใช้

ยานอกข้อบ่งใช้ หมายถึง ยาที่ใช้ในการรักษานอกเหนือจากที่ระบุในฉลากยา โดยการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ ปัจจุบันมีการใช้ยานอกข้อบ่งใช้ (off-label ...อ่านต่อ

30 ตุลาคม 2560 | 9700

เรื่องเล่าจากแพทย์ฝึกหัด เขาเห็นอะไรที่ชายแดนความคุ้มค่าริมขอบสนามรบสาธารณสุข

“สูติ ศัลย์ เมด เด็กหรือไมเนอร์1 ดีนะ” กลุ่มเพื่อนนักศึกษาแพทย์ปีหก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีของพวกเราพึมพำว่าจะใช้เวลา 2-4 สัปดาห์ฝึกงานที่ไหนด ...อ่านต่อ

13 กรกฎาคม 2560 | 4462

กระทะโคเรียคิงกับ HTA ทั้งสองอย่างนี้เกี่ยวอะไรกัน

สรรพคุณที่พิสูจน์ไม่ได้ อาจจนำมาซึ่งความเคลือบแคลง และการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อ กระทะที่กำลังมีปัญหาเรื่องการโฆษณาเกินจริงนั้นเกี่ยวข้องอะไรกับง ...อ่านต่อ

19 พฤษภาคม 2560 | 3587

HTA เครื่องมือหนึ่งสำหรับการจัดลำดับความสำคัญ ในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า โครงการหนึ่งที่รัฐ ทำให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพของตนเอง สามารถใช้บริการทางสุขภาพได้ตามที่สิทธิ์ที่รัฐบาลสนับสนุน ทว่าด้วยข้ ...อ่านต่อ

28 เมษายน 2560 | 3756


ข่าวความคืบหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพด้าน HTA ในภูมิภาคเอเชีย และ ความเคลื่อนไหวของเครือข่าย iDSI

โดย สุธีนุช ตั้งสถิตย์กุลชัย เนื่องจากระบบหลักประกันสุขภาพถูกบรรจุอยู่ในวาระสุขภาพระดับโลก รัฐบาลในประเทศกำลังพัฒนาจึงให้ความสำคัญและเพิ่มการลงทุนทางด ...อ่านต่อ

9 มีนาคม 2558 | 4570

HTA คือ อะไร ? และ ใครได้ใช้ประโยชน์?

HTA คืออะไร ? HTA หรือ Health Technology Assessment ชื่อไทยว่า การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ หมายถึงการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหร ...อ่านต่อ

25 เมษายน 2556 | 24493

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP