logo

EE ครั้งที่ 17 เปิดเคสจริงสอน โดยทีมวิทยากร ดร. นพ.ยศ “ยาแพงแต่จำเป็น” “ปรับเพดานความคุ้มค่า”

การอบรม EE (Health economic evaluation) หรือชื่อเต็มว่า การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 17 กำลังจะมาถึง การกลับมาครั้งนี้ ...อ่านต่อ


การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 17 (ปิดรับสมัครแล้ว)

เกี่ยวกับหลักสูตร ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาความสามารถด้านการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  (Health economic ev ...อ่านต่อ

22 กรกฎาคม 2565 | 4999

“การประเมินความคุ้มค่าระดับโรงพยาบาล” เครื่องมือช่วยบริหารงบประมาณให้ได้ประโยชน์สูงสุด

“การประเมินความคุ้มค่า” หรือ Economic evaluation (EE) มักเป็นคำที่มาพร้อมกับคำใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายระดับชาติ เช่น บัญชียาหลักแห่งชาติ หรือชุดสิทธ ...อ่านต่อ

28 มีนาคม 2562 | 5886

เปิด 3 โครงการวิจัยขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพเพื่อคนไทยโดยใช้การประเมินความคุ้มค่า

งานวิจัยประเมินเทคโนโลยีด้ายสุขภาพหรือ health technology assessment (HTA) มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบโดย การประเมินความคุ้มค่า หรือ Economic evaluation (E ...อ่านต่อ


SAFE เพื่อหลักประกันสุขภาพที่ยั่งยืน “หมอทุกคนต้องรู้เรื่องการประเมินเทคโนโลยีฯ”

ประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าช่วยให้คนไทยทุกคนได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ฟรี ทว่าค่าใช้จ่ายที่ตามมาแท้จริงแล้วคือสิ่งที่ประเทศต้องแบกรับ ภาร ...อ่านต่อ


เปิดเบื้องหลัง The Economist ยกระบบหลักประกันสุขภาพไทยตัวอย่างใช้งบ ”คุ้มค่า” ระดับโลก!

The Economist ยกระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยเป็นหนึ่งตัวอย่างของการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โดยระบุว่า "การใช้จ่ายด้านสุขภาพที่มากขึ้นและชาญฉลาดขึ้ ...อ่านต่อ

21 พฤษภาคม 2561 | 7056

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP