logo

เจาะลึกโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก ผ่านบทบาทการป้องกันและรักษา “เด็กเกิดใหม่น้อยลงจึงควรเป็นเด็กที่มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญแก่สังคม” รศ. นพ.นิธิวัชร์ วัฒนวิจารณ์

เด็กใหม่เกิดน้อยลงกำลังเป็นปัญหาใหญ่ คงยิ่งเป็นการซ้ำเติมปัญหา หากเด็กที่เกิดน้อยอยู่แล้ว กลับเกิดมาพบกับความพิการหรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ปัญหานี้ถ ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP