logo

บทบาทของ HTA ในระบบสุขภาพหลังโควิด-19 ควรเป็นอย่างไร?

การระบาดใหญ่ของโควิด-19 พลิกโฉมระบบสุขภาพทั่วโลกไปมาก และหนึ่งในประเด็นสำคัญที่โควิด-19 ช่วยให้เห็นชัดเจน คือ ความสำคัญอย่างยิ่งของข้อมูลเกี่ยวกับเทคโ ...อ่านต่อ


15 ปี HITAP 15 การทำงานเด่น (part3) 5 งานผลงานระดับชาติและนานาชาติ

วันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมาถือเป็นวันการดูแลสุขภาพอิงหลักฐานโลก หรือ World evidence-based healthcare day ที่มีขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงการใช้หลักฐานเ ...อ่านต่อ


15 ปี HITAP 15 การทำงานเด่น (part2) 5 ผลงานการพัฒนาระบบสุขภาพ

วันที่ 20 ตุลาคมถือเป็นวันการดูแลสุขภาพอิงหลักฐานโลก หรือ World evidence-base healthcare day ที่มีขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงการใช้หลักฐานเชิงประจักษ ...อ่านต่อ


“หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย จากงานวิจัยสู่ภาพจริง” ระบบบริการสุขภาพที่คุณต้องการเป็นอย่างไร?

ในสังคมอุดมคติ ทุกคนจะสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้โดยปราศจากภาระทางการเงิน ซึ่งเป็นสิ่งที่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถช่วยยกระดับคุณภาพช ...อ่านต่อ


15 ปี HITAP 15 การทำงานเด่น (part1) 5 ผลงานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อคนไทยทุกคน

วันที่ 20 ตุลาคมถือเป็นวันการดูแลสุขภาพอิงหลักฐานโลก หรือ World evidence-based healthcare day ที่มีขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงการใช้หลักฐานเชิงประจัก ...อ่านต่อ


29 ก.ย. 2565 วันหัวใจโลก รู้เท่าทัน ‘หัวใจ’ ก่อนเสี่ยงเสียชีวิตด้วยหัวใจขาดเลือด

หัวใจถือเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายที่ทำงานตลอดเวลาเพื่อทำหน้าที่ส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ และควบคุมการทำงานของร่างกาย แต่ในสังคมปัจจุบันที่มีการใช้ชีว ...อ่านต่อ

29 กันยายน 2565 | 389

EE ครั้งที่ 17 เปิดเคสจริงสอน โดยทีมวิทยากร ดร. นพ.ยศ “ยาแพงแต่จำเป็น” “ปรับเพดานความคุ้มค่า”

การอบรม EE (Health economic evaluation) หรือชื่อเต็มว่า การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 17 กำลังจะมาถึง การกลับมาครั้งนี้ ...อ่านต่อ


3 สิทธิประโยชน์ควรรู้ของผู้พิการทางการได้ยิน…เพราะวันนึงเสียงที่คุณได้ยินอาจหายไป

ความพิการอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิด ทั้งจากมลภาวะทางเสียง จากอายุของผู้คนในสังคมที่มากขึ้น ประสาทการได้ยินอาจเสื่อมลงได้ ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้พิการทางก ...อ่านต่อ


การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 17 (ปิดรับสมัครแล้ว)

เกี่ยวกับหลักสูตร ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาความสามารถด้านการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  (Health economic ev ...อ่านต่อ

22 กรกฎาคม 2565 | 3551

เจาะลึก 3 เหตุผลหลักที่ควรยกเลิกการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิคัดกรองโควิด-19

การใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermoscan) เพื่อคัดกรองโควิด-19 ถือเป็นมาตรการหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในช่วงการแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทว่าสถานการณ์ปัจจุบันที่เ ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP