logo

ตอนที่ 2 การตรวจคัดกรองต่างจากตรวจวินิจฉัยอย่างไร

หลายคนคงนึกกังวลกลัวการไปตรวจสุขภาพประจำปี กลัวว่าตรวจไปแล้วจะเป็นโรคนั้นโรคนี้ แต่ที่จริงแล้วการตรวจสุขภาพประจำปีไม่น่ากลัวขนาดนั้น เพราะการตรวจสุขภา ...อ่านต่อ


ตอนที่ 1 ตรวจสุขภาพประจำปี ที่แท้จริงหมายถึงอะไร ตรวจไปเพื่ออะไร

คนไทยสมัยนี้นิยมไปตรวจสุขภาพประจำปีกันมาก เห็นได้จากข้อมูลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี พ.ศ. 2552 ที่พบว่า คนไทยควักกระเป๋าตัวเองเพื่อการตรวจคัดก ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP