logo

เพิ่มคนสูบบุหรี่ เพิ่มต้นทุนสังคมอย่างไร? คุ้มค่าหรือไม่?

บุหรี่เป็นหนึ่งในกิจการที่สร้างรายได้ให้ภาครัฐ ทว่าต้นทุนการสูบบุหรี่ที่แท้จริงอาจกลับย้อนมาทำร้ายประเทศโดยไม่มีใครนึกถึง แน่นอนว่าไม่มีใครไม่รู้ว่าบุ ...อ่านต่อ

30 สิงหาคม 2561 | 7148

ย้อนบทเรียน “ผ่าเต้านม เลาะซี่โครง ตัดต่อมน้ำเหลือง” เพื่อรักษามะเร็งเต้านม

การผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านมทำได้หลายวิธี แต่รู้หรือไม่ ในอดีต การรักษามะเร็งเต้านมนั้นเน้น “ใช้วิธีแรงเข้าว่า” อย่างการตัดเต้านมแบบถอนราก (radical mast ...อ่านต่อ

21 สิงหาคม 2561 | 6677

4 คำถาม !? สงสัยอย่างไรให้ “พอดี” และ “หายป่วย”

ผู้ป่วยไม่ควรเชื่อทุกอย่างโดยไม่ตั้งข้อสงสัย แต่ก็ไม่ควรให้ความสงสัยเป็นอุปสรรคต่อการรักษา ถ้าอย่างนั้น สงสัยอย่างไรจึงจะ “พอดี” เรามีแนวทางง่าย ๆ ว่า ...อ่านต่อ

16 สิงหาคม 2561 | 5171

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP