logo

“ชุดสิทธิประโยชน์ใหม่ 2564” จากงานวิจัยสู่นโยบายสุขภาพ

ความเจ็บป่วยไม่ใช่เรื่องไกลตัว ยิ่งเวลาผ่านไป การรักษาใหม่ ๆ ยิ่งมีมากขึ้น เพื่อให้คนไทยเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้น จึงต้องมีการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์และเ ...อ่านต่อ

23 กรกฎาคม 2564 | 810

การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุข ครั้งที่ 16

📌 อัปเดตสถานะผู้สมัครอบรม ณ วันที่ 17 กันยายน 2564 -> เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจสมัครอบรม EE ในรูปแบบ On-site ทั้ง 2 หลักสูตรเป็นจำนวนมากจนเ ...อ่านต่อ

19 กรกฎาคม 2564 | 2759

Social Network Analysis Workshop

Social Network Analysis (SNA) หรือการวิเคราะห์สังคมเครือข่าย คือ เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ในสังคมของผู้คน หน่วยงานร ...อ่านต่อ

15 กรกฎาคม 2564 | 337


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP