logo

HITAP จัดเสวนาวิชาการเรื่อง การแพทย์ทางไกล: กระแสชั่วคราวหรือยืนยาวตลอดไป (Telemedicine: A Temporary Trend or a Long-Term Paradigm Shift?)

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP) จัดการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “การแพทย์ทางไกล: ก ...อ่านต่อ


HITAP ยกขบวนงานวิจัยเด่น ร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2023

วันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program: HITAP) เข้าร่วมมหกรรมงาน ...อ่านต่อ


[ข่าวประชาสัมพันธ์] นักวิจัย HITAP หารือ 11 หน่วยงานรัฐ เอกชนและภาคประชาชน ประเด็นผลกระทบการเพิ่มเพดานความคุ้มค่ากับการตัดสินใจคัดเลือกยาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 8.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม Jasper โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโย ...อ่านต่อ


[Press Release] ร่วมเรียนรู้บทบาทนักวิจัย HTA สู่การนำผลงานไปใช้ในการกำหนดนโยบายสุขภาพ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้จัดการประชุม “เปิดพื้นที่วิจัยระบบสุขภาพ สู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์” และประกาศกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธา ...อ่านต่อ

17 มกราคม 2566 | 1277

[Press Release] ดร. นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี ชื่นชม HITAP ย้ำสร้างความร่วมมือ ใช้ประโยชน์เทคโนโลยี และสื่อสารงานสู่สาธารณะ

วันที่ 9 มกราคม 2566 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) จัดประชุมเพื่อต้อนรับดร. นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข ...อ่านต่อ

12 มกราคม 2566 | 1734

HITAP ชูบทบาทผู้นำด้านสาธารณสุขของประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HTA) ระดับภูมิภาค

HITAP ชูบทบาทผู้นำด้านสาธารณสุขของประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HTA) ระดับภูมิภาค ระดมนักวิชาการกว่า 300 คนจา ...อ่านต่อ

28 ธันวาคม 2565 | 722

[Press release]The Lancet ตีพิมพ์บทความวิชาการ “การวิจัยเชิงทดลองของการมีกิจกรรมทางกายในที่ทำงาน” พบว่ายังไม่มีหลักฐานเพียงพอในการลดพฤติกรรมเนืองนิ่ง หรือการส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นจากมาตรการ

การศึกษาด้านพฤติกรรมเนือยนิ่งและการมีกิจกรรมทางกายในประเทศไทยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ The Lancet South East Asia โดยเป็นงานวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่ ...อ่านต่อ

19 ตุลาคม 2565 | 1336

[Press Release] HITAP ถอดบทเรียนนโยบายอยู่กับโควิด-19 ผ่อนคลายมาตรการแล้วเป็นอย่างไร

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) เผยผลการถอดบทเรียนข้อมูลนโยบายอยู่กับโควิด-19 จากทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยสามารถเรียนรู้เพื่อชั่งน้ำหนั ...อ่านต่อ

18 เมษายน 2565 | 1519

HITAP เปิดเวที “วิจัย – นโยบาย – เศรษฐกิจ” จัดการวัคซีนอย่างไรจึงได้ประโยชน์สูงสุด

HITAP เปิดเวทีพูดคุยในหัวข้อ “วิจัย – นโยบาย – เศรษฐกิจ” จัดการวัคซีนอย่างไรจึงได้ประโยชน์สูงสุด โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาร่วมพูดคุยเพื่อสร้างความเ ...อ่านต่อ

4 กุมภาพันธ์ 2564 | 2106

HITAP วิจัยพบหลัง “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” คนไทยจ่ายค่ารักษาพยาบาลลดลง แต่ซื้อ “อาหารเสริม ยาบำรุง วิตามิน” เพิ่มกว่า 10 เท่า! แนะรัฐต้องจับตา

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) วิจัยพบหลังมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คนไทยมีรายจ่ายด้านสุขภาพที่ต้องจ่ายเองเป็นสัดส่วนที่ลดลง โดยใ ...อ่านต่อ

26 ธันวาคม 2561 | 3419

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP