logo

HITAP จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Essential Statistics for Health Technology Assessment of Health Promotion Intervention”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการทางสถิติสำหรับการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ โดยเชิญดร. ...อ่านต่อ

13 ธันวาคม 2560 | 1564

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญโครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงการตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพคนต่างด้าวในประเทศไทย

เมื่อวันก่อน โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญโครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคน ...อ่านต่อ

13 ธันวาคม 2560 | 1797

HITAP จัดการบรรยาย แนวทางมาตรฐานคุณภาพ หรือ QS

เมื่อเร็ว ๆ นี้โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) จัดการบรรยายเรื่อง “แนวทางมาตรฐานคุณภาพ หรือ QS”  ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดงา ...อ่านต่อ

13 ธันวาคม 2560 | 1029

ผลวิจัย HITAP ชี้ปัญหาสุขภาพเด็กประถมไทย ไม่ได้รับการแก้ไขเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการทำงานร่วมกัน

นักวิจัย HITAP เปิดเผยผลวิจัยพบเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาไม่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ส่งผลให้อ้วนหรือผอมเกินไป มีปัญหาสายตา การได้ยินและพัฒน ...อ่านต่อ

10 มิถุนายน 2559 | 5104

นานาชาติร่วมแถลงสนับสนุนการใช้หลักฐานวิชาการจัดลำดับความสำคัญในระบบสุขภาพถ้วนหน้า

ตัวแทนของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง นักวิชาการ และองค์กรด้านสุขภาพ ราว 800 คนกว่า 63 ประเทศ ร่วมแถลงการณ์สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดลำดับคว ...อ่านต่อ

3 กุมภาพันธ์ 2559 | 1778

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ...อ่านต่อ

3 กุมภาพันธ์ 2559 | 1613

“การเบิกจ่าย Stent” ช่องว่างสำหรับการพัฒนาต่อยอดสู่ความสำเร็จ ในระบบ “บัตรทอง” HITAP เสนอทางเลือกเพื่อลดค่าใช้จ่ายพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพ

การเบิกจ่ายสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวด (Stent) ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) เป็นหนึ่งในรายการค่าใช้จ่ายของ สปสช.ที่ไม่สา ...อ่านต่อ

19 ตุลาคม 2558 | 3610

‘ผู้ป่วยโรคเลือด’ กับการรักษาด้วยการ ‘ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด’ ในระบบ ‘บัตรทอง’…สิทธิที่เราร่วมกำหนด

การรักษาผู้ป่วยโรคเลือดด้วยวิธีการ “ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด” ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) เป็นหนึ่งในอีก หลายปัญหาสุขภาพ ที่ถูกนำเ ...อ่านต่อ

28 สิงหาคม 2558 | 4161

“เมธีวิจัยอาวุโส” แถลงผลงาน เชื่อมงานวิจัย สู่นโยบาย ชู 2 โครงการเด่น – ตรวจตาเด็ก เพื่ออนาคตไทย และ ประเมินความคุ้มค่าการตรวจยีนป้องกันแพ้ยารุนแรง

วันที่ 13 สิงหาคม 2558 (นนทบุรี) ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ผู้รับทุน เมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาเ ...อ่านต่อ

7 สิงหาคม 2558 | 2597

Fact sheet: การประเมินความเป็นไปได้ของมาตรการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากในชุมชน

Fact sheet: การประเมินความเป็นไปได้ของมาตรการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากในชุมชน มะเร็งช่องปากเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญที่สร้างความทุกข์ให้กับผู้ป่วยอย่างมาก ผ ...อ่านต่อ

27 พฤษภาคม 2558 | 2807

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP