logo


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีในโครงการ iCanQuit

เมื่อเร็ว ๆ นี้ไฮแทป (HITAP) หรือ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมของโครงการวิจัย “การทดสอบประสิทธิผลของการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือต่อการรับบริการเลิกบุหรี่และการตัดสินใจเลิกบุหรี่” หรือ iCanQuit โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเชิญชวนผู้ที่กำลังสูบบุหรี่และมีความต้องการเลิกสูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2560 โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีสิทธิ์ลุ้นจับฉลากผู้โชคดีรับโทรศัพท์มือถือ IPhone 7 ซึ่งผู้โชคดีในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้คือ คุณอรรถพล อารีย์ชน (ขวา) จากจังหวัดนครปฐม โดยมี ภญ. เนตรนภิส สุชนวนิช (กลาง) ที่ปรึกษาอาวุโสโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ เป็นผู้มอบรางวัล และ นายสรายุทธ ขันธะ (ซ้าย) ผู้ช่วยวิจัยของโครงการ iCanQuit ร่วมเป็นสักขีพยาน โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

13 ธันวาคม 2560

Next post > HITAP เข้าร่วมประชุมนานาชาติการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

< Previous post HITAP จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Essential Statistics for Health Technology Assessment of Health Promotion Intervention”

Related Posts