logo

EE ครั้งที่ 17 เปิดเคสจริงสอน โดยทีมวิทยากร ดร. นพ.ยศ “ยาแพงแต่จำเป็น” “ปรับเพดานความคุ้มค่า”

การอบรม EE (Health economic evaluation) หรือชื่อเต็มว่า การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 17 กำลังจะมาถึง การกลับมาครั้งนี้ ...อ่านต่อ


HTA ไม่ใช่แค่ประเมินความคุ้มค่า

คงไม่มีใครปฏิเสธความจริงที่ว่า ทุกประเทศกำลังประสบปัญหาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่สูงขึ้น ในขณะที่งบประมาณด้านสุขภาพมีจำกัด อีกทั้งหลายประเทศกำลังดำเนินนโ ...อ่านต่อ

27 กุมภาพันธ์ 2560 | 4243

หลัก 11 ประการ ของการประเมินความคุ้มค่าที่ดี

การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข (Health Economic Evaluation) คือ การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนกับผลลัพท์ด้านสุขภาพที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีด้ ...อ่านต่อ

24 มีนาคม 2558 | 9039

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP