logo

ป้องกันไข้หวัดใหญ่ระบาด เด็กคือตัวแปรสำคัญของแนวทางป้องกันในอนาคต

ไข้หวัดใหญ่กลับมาระบาดอีกครั้ง ล่าสุดพบผู้ป่วยทั่วประเทศแล้ว 6หมื่นราย เสียชีวิตถึง 10 ราย ไข้หวัดใหญ่ถือเป็นโรคร้ายที่พบบ่อยทั่วโลก ถึงตอนนี้ข้อมูลจา ...อ่านต่อ

1 กันยายน 2560 | 4669

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP