logo

EE ทำไมต้องมี 2 หลักสูตร

นับวันความต้องการบริการสุขภาพของประชากรไทยจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเรื่องๆ ทรัพยากรด้านสุขภาพที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้ไม่เพียงพอต่อการให้บริการทางสุขภาพแก่ผู้ป่ ...อ่านต่อ

29 มิถุนายน 2560 | 3163

เคยสงสัยไหมว่า เขาใช้ข้อมูลอะไรประกอบการคัดเลือกมาตรการการคัดกรองโรคต่าง ๆ

การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข (Health Economic Evaluation) ช่วยให้ผู้บริหารและบุคลาการทางการแพทย์เลือกใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม ...อ่านต่อ

29 มิถุนายน 2560 | 4326

ปรับตัวชี้วัดคุณภาพบริการปฐมภูมิใหม่ ส่งผลดีอย่างไรต่อประชาชน

โครงการ QOF ในไทย เกิดขึ้นเพราะหวังให้สถานพยาบาลในระบบบริการปฐมภูมิมีคุณภาพและบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงมีเครื่องมือตัวชี้วัดเข้ามาจัดการ โดยอาศ ...อ่านต่อ


หยิบข่าวมาเล่า: “มะเร็งปากมดลูก” คร่าชีวิตพุ่งเหตุตรวจคัดกรองต่ำ HITAP เผยงานวิจัยชี้คัดกรองด้วย VIA ร่วมกับ pap smear ที่อายุ 30 ปีขึ้นไปมีความคุ้มค่ามากที่สุด

หนังสือพิมพ์มติชน หยิบข่าวเกี่ยวกับ การตรวจพบโรคมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทยที่ปัจจุบันพบผู้ป่วยจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ผศ.นพ.ไพโรจน์ จรรยางค์ดีกุ ...อ่านต่อ

16 มิถุนายน 2560 | 6440

เรื่องเล่าการพัฒนา QOF ในประเทศอังกฤษ โดย Dr. Paramjit Gill

หลังจากที่ประเทศไทยได้นำรูปแบบ QOF จากสหราชอาณาจักรมาใช้ เพื่อประเมินคุณภาพการทำงานของหน่วยบริการปฐมภูมิ และค่าตอบแทนหน่วยบริการที่ปฏิบัติงานดีด้วยการ ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP