logo

ปีใหม่2022 vs โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ โลกมีวิธีรับมืออย่างไร ?

ปีใหม่ 2022 ใกล้มาถึง การรับมือโควิด-19 หลังการระบาดยาวนานกว่า 2 ปีมีแนวโน้มเปลี่ยนไป จากคลัสเตอร์ครั้งใหญ่ต้องไล่ปิดเมือง สู่เมืองที่ยังคงเปิดอย่างระ ...อ่านต่อ


3 สิ่งที่ถ้ามีอยู่ในตัว ไม่ได้ทำให้ป่วย แต่ต้องระวังตัวให้ดี

การมีสุขภาพดี สำหรับหลาย ๆ คน อาจถือได้ว่าเป็นลาภอันประเสริฐ แต่คำว่าสุขภาพดีที่ว่าอาจหมายถึงการไม่เจ็บป่วย แม้ว่าจะมีความผิดปกติอยู่ในร่างกายก็ตาม ใน ...อ่านต่อ

9 ธันวาคม 2564 | 1230

[Trainee BLOG] นักศึกษาเภสัชเข้ามาแล้วได้ทำอะไรบ้าง ?

เรื่องโดย นศภ.สิริกร สุจินพรัหม นักศึกษาฝึกงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดิมทีเรามองว่า “เภสัชกร” คงทำงานจ่ายยาตามร้านยา ตามโรงพยาบาลหรือค ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP