logo

[Trainee BLOG] ร่างกายของเราในบัญชียาหลักแห่งชาติ

เรื่องโดย นศภ.ณัชชากัญญ์ เกิดชัยวิวัฒน์ นักศึกษาฝึกงานคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “บัญชียาหลักแห่งชาติคืออะไร” เป็นคำถามที่ได้รับตอนเข้ามาฝึก ...อ่านต่อ

4 ตุลาคม 2564 | 2677

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP