logo

คุยกับนักวิจัย: ทำยังไงให้งานเราได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศ

วันนี้ ทีมสื่อสารได้นั่งคุยกับ พี่เอ้ หรือ ภญ.จันทนา พัฒนเภสัช นักวิจัยหลักในโครงการพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่งสามารถนำไป ...อ่านต่อ


Forbes จัดลำดับประเทศอ้วน…ไทยอันดับไหน และโรคอ้วนส่งผลต่อเศรษฐกิจประเทศอย่างไร

สวัสดีวันศุกร์ปลายเดือนค่ะ มีข่าวรอบโลกมาฝาก นิตยสารฟอร์บ-เจ้าแห่งการจัดลำดับ- นำเสนอจัดลำดับประเทศที่มีจำนวนประชาการที่มีน้ำหนักเกินมากที่สุด (World' ...อ่านต่อ

27 มีนาคม 2558 | 7980

หลัก 11 ประการ ของการประเมินความคุ้มค่าที่ดี

การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข (Health Economic Evaluation) คือ การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนกับผลลัพท์ด้านสุขภาพที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีด้ ...อ่านต่อ

24 มีนาคม 2558 | 9635

ข่าวความคืบหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพด้าน HTA ในภูมิภาคเอเชีย และ ความเคลื่อนไหวของเครือข่าย iDSI

โดย สุธีนุช ตั้งสถิตย์กุลชัย เนื่องจากระบบหลักประกันสุขภาพถูกบรรจุอยู่ในวาระสุขภาพระดับโลก รัฐบาลในประเทศกำลังพัฒนาจึงให้ความสำคัญและเพิ่มการลงทุนทางด ...อ่านต่อ

9 มีนาคม 2558 | 4558

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP