logo

C19economics.org แพลตฟอร์มเพื่อนักวิจัยและผู้กำหนดนโยบายโควิด-19 ในประเทศรายได้น้อยถึงปานกลาง

ปัญหาโควิด-19 (COVID-19) ในประเทศรายได้น้อยถึงปานกลางถือเป็นความท้าทายสำคัญของระบบสุขภาพ C19economics.org คือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่ ...อ่านต่อ


โอกาสในการทำวิจัยเพื่อประเทศมาแล้ว

รับสมัครทีมวิจัยทำการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (health technology assessment, HTA) เพื่อทำงานร่วมกับคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเพื่อกำห ...อ่านต่อ

11 พฤศจิกายน 2563 | 3909

ครั้งแรกของ HITAP กับงานทอล์กที่จะทำให้คุณเห็นถึงประเด็นเรื่องวัคซีนโควิด-19 ที่คุณอาจไม่เคยนึกถึงมาก่อน ในงาน “โควิดมาราธอน: ห่างกันไว้ แต่ไปด้วยกัน”

นับว่าเป็นความสำเร็จของประเทศไทยที่สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ดีที่สุดประเทศหนึ่งในโลก ทว่า เชื้อโควิด-19 ก็ยังไม่หายไปไหน ทางออก ...อ่านต่อ

4 พฤศจิกายน 2563 | 2139

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP