logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
C19economics.org แพลตฟอร์มเพื่อนักวิจัยและผู้กำหนดนโยบายโควิด-19 ในประเทศรายได้น้อยถึงปานกลาง

ปัญหาโควิด-19 (COVID-19) ในประเทศรายได้น้อยถึงปานกลางถือเป็นความท้าทายสำคัญของระบบสุขภาพ C19economics.org คือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ผ่านพ้นความท้าทายสำคัญนี้ไปได้

แล้ว C19economics.org คืออะไร? HITAP ขอเชิญทุกท่านโดยเฉพาะนักวิจัยและผู้กำหนดนโยบายสุขภาพมารู้จักแพลตฟอร์มนี้กัน

IDSI (International Decision Support Initiative) และ LSHTM (London School of Hygiene and Tropical Medicine) เปิดตัวเว็บไซต์ C19economics.org แพลตฟอร์มที่จะช่วยสนับสนุนผู้กำหนดนโยบายและเหล่านักวิจัยให้ทำงานเกี่ยวกับโควิด-19 ในบริบทของประเทศรายได้น้อยถึงปานกลางหรือ LMICs (Low- and Middle-Income Countries) ได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น

C19Economics.org สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมประสบการณ์ ข้อมูล เครื่องมือ (Tool) และการวิเคราะห์ต่าง ๆ ช่วยให้นักวิจัยและผู้กำหนดนโยบายได้พบปะและแลกเปลี่ยนกัน นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนการสร้างหลักฐานเชิงวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์สาธาณสุขสำหรับการตัดสินนโยบายในบริบทของประเทศรายได้น้อยถึงปานกลางโดยจะมีส่วนช่วยเหลือดังนี้

1 พื้นที่เก็บข้อมูลเชิงวิชาการ โดยมีหน้าเว็บบอกข้อมูลเชิงลึกของงานวิจัย (ประกอบไปด้วยบทสรุปงานวิจัย บล็อกโพสต์และอื่นๆ)

2 เครือข่ายระหว่างนักวิจัยและผู้ตัดสินนโยบาย C19Economics.org สร้างพื้นที่สำหรับผู้กำหนดนโยบาย (รวมถึงที่ปรึกษา) เข้ากับนักวิจัยและนักวิเคราะห์ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้ผู้กำหนดนโยบายสามารถสอบถามข้อมูลจากนักวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับพิจารณานโยบายโดยตรง

3 พื้นที่แลกเปลี่ยนทางวิชาการ มีแหล่งการแลกเปลี่ยนกันทบทวนงานวิชาการ (peer review) อย่างไม่เป็นทางการระหว่างกัน

4 มีชุมชนออนไลน์สำหรับถกเถียงแลกเปลี่ยน ซึ่งเปิดกว้างเพียงสมัครสมาชิกเท่านั้น โดยจะมีการจัด webinars ตามคำขอจากผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม C19Economics.org

เหล่านี้คือตัวอย่างสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ซึ่งนักวิจัยและผู้กำหนดนโยบายสุขภาพเกี่ยวกับโควิด-19 จะได้เจอ C19Economics.org ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ Bill and Melinda Gates, UK Aid และ the Wellcome Trust มีพันธมิตรเว็บไซต์ประกอบด้วย UK Foreign Commonwealth และพัฒนาโดย HITAP สามารถเข้าใช้งานได้แล้ววันนี้ที่ C19economics.org คลิก

18 พฤศจิกายน 2563

Next post > เผชิญโควิด-19 ต้องคิดแบบมาราธอน “ใส่หน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง” ทำครบอุ่นใจประเทศไทยคุมอยู่

< Previous post โอกาสในการทำวิจัยเพื่อประเทศมาแล้ว

Related Posts

แสดงความคิดเห็น

ยกเลิกการตอบ

บทความที่เข้าชมมากที่สุด ในรอบ 3 เดือน