logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
15 ปี HITAP 15 การทำงานเด่น (part3) 5 งานผลงานระดับชาติและนานาชาติ

วันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมาถือเป็นวันการดูแลสุขภาพอิงหลักฐานโลก หรือ World evidence-based healthcare day ที่มีขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์กับเรื่องของการดูแลสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการทำงานของ HITAP ที่สนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายด้วยข้อมูลหลักฐานที่เชื่อถือได้เพื่อระบบที่ดีขึ้น HITAP จึงขอใช้โอกาสนี้ฉลองการครบรอบ 15 ปีของการทำงานของ HITAP ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาของระบบสุขภาพ HITAP อยากขอชวนมองย้อนการทำงานที่ผ่านมาผ่านซีรีส์ 15 ปี 15 ผลงานเด่นที่ HITAP ภูมิใจ

ต่อไปนี้คืออีก 5 ผลงานของ HITAP ที่ส่งผลระดับชาติและนานาชาติ ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน blog ซีรีส์ตอนแรก “ผลงานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อคนไทยทุกคน” ได้ที่นี่ https://www.hitap.net/184945 และ “ผลงานการพัฒนาระบบสุขภาพ” ได้ที่นี่ https://www.hitap.net/185360

1. ตรวจสายตาเด็กจากพื้นที่สู่ทั่วประเทศ

เด็กเล็ก ๆ บางคนอาจไม่ทราบว่าตัวเองมองเห็นไม่ชัดเจน เพราะเกิดมาพร้อมสายตาที่ผิดปกติ เช่น ตาขี้เกียจ ซึ่งหลายกรณีแก้ไขได้ถ้าเด็กได้สวมแว่นตาทันท่วงที แต่ถ้ารู้ช้า อาจทำให้เด็กสูญเสียการมองเห็นตลอดชีวิต การตรวจวัดสายตาเด็กเล็กจึงสำคัญและมีวิธีการเฉพาะ HITAP ศึกษาวิจัย และมีส่วนผลักดันให้เกิดระบบการคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติและจัดหาแว่นสายตาให้กับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา นโยบายนี้ยังคงดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน และยังคงมีการผลักดันให้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

2. ตอบคำถามนโยบายท่ามกลางวิกฤติโควิด-19

ในช่วงการระบาดของโควิด-19 การตัดสินเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพถือเป็นสิ่งสำคัญ HITAP ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการประมวลสถานการณ์ COVID-19 กระทรวงสาธารณสุข (MIU – Ministry of Public Health Intelligence Unit) เพื่อตอบคำถามสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับโควิด-19 HITAP ยังมีการประเมินวัคซีนโควิด-19 ด้วย early health technology assessment (early HTA) หรือการประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุขเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ทราบลักษณะของวัคซีนที่พึงประสงค์ในการรับมือกับโควิด-19 นอกจากนี้ HITAP ยังประเมินยา Evusheld สำหรับป้องกันโควิด-19 อีกด้วย

3. CORESIA ร่วมสู้โควิด-19 ระดับภูมิภาค

HITAP ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) เพื่อพัฒนาแนวทางนโยบายและการใช้ใบรับรองการได้รับวัคซีนและเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อประกอบการเดินทางในช่วงโควิด-19 ในโครงการที่ชื่อว่า COVID-19 Vaccination Policy Research and Decision Support Initiative in Asia (CORESIA) โครงการนี้ดำเนินการร่วมกับสมาชิกจาก 10 ประเทศในเอเชียเพื่อหาหลักการและแนวทางต่าง ๆ เพื่อพัฒนานโยบายเกี่ยวกับโควิด-19 ในระดับภูมิภาค

4. Best Buys, Wasted Buys and Contestable Buys หมุดหมายสำคัญของการป้องกันโรค NCDs ในอนาคต

HITAP ได้เป็นส่วนสำคัญหนึ่งร่วมกับ 17 สถาบันวิจัยจาก 5 ประเทศร่วมกันเขียนหนังสือที่ชื่อว่า “Non-communicable Disease Prevention: Best Buys, Wasted Buys and Contestable Buys” ซึ่งเป็นแนวทางการในพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินมาตรการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเฉพาะในประเทศรายได้ต่ำถึงปานกลาง หนังสือเล่มนี้เปิดตัวครั้งแรกที่งานวิชาการสำคัญของประเทศคืองานประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (Prince Mahidol Award Conference) ปี 2563 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือนี้ได้ที่ลิงก์นี้ และดาวน์โหลดหนังสือฟรีได้ที่เว็บไซต์

5. เครือข่ายหน่วยงานวิจัย HTAsiaLink

HITAP เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเครือข่ายของหน่วยงานวิจัยเกี่ยวกับ HTA ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในชื่อ HTAsiaLink เพื่อช่วยกันส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยรุ่นใหม่ แบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ HTA เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพร่วมกันทั่วโลก รวมถึงมีการทำวิจัยร่วมกันในระดับนานาชาติ ปีนี้นับเป็นปีที่ครบรอบ 10 ปี HTAsiaLink และ HITAP เป็นเจ้าภาพในการประชุม the 10th HTAsiaLink Annual Conference ซึ่งจัดขึ้นที่พัทยาในปี 2022 ที่ผ่านมา ถือเป็นเครือข่ายหน่วยงานวิจัยที่มีการรวมตัวกันเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

 

ซีรีส์ 15 ปี 15 ผลงานเด่นเพื่อระบบสุขภาพไทย ถึงตอนนี้การทำงานของ HITAP ยังคงทำงานเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาระบบสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสุขภาพของคนไทยทุกคน

 

อ้างอิง

https://www.thecoverage.info/news/content/4047

https://www.hitap.net/research/17579

https://www.dailynews.co.th/news/625420/

https://www.hitap.net/documents/181958

https://www.hitap.net/research/183866

18 มกราคม 2566

Next post > บทบาทของ HTA ในระบบสุขภาพหลังโควิด-19 ควรเป็นอย่างไร?

< Previous post 15 ปี HITAP 15 การทำงานเด่น (part2) 5 ผลงานการพัฒนาระบบสุขภาพ

Related Posts

แสดงความคิดเห็น

ยกเลิกการตอบ

บทความที่เข้าชมมากที่สุด ในรอบ 3 เดือน