logo

HITAP ร่วม “สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่” กับ สสส.และภาคีเครือข่าย

เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา HITAP ได้รับเชิญให้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานฉลองครบรอบ 12 ปี ของการสนับสนุนของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภ ...อ่านต่อ

30 พฤษภาคม 2556 | 1853

HITAP นำเสนอผลการประเมินความคุ้มค่ายารักษาโรคกระดูกพรุนในเวที Think Tank

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ทีมนักวิจัย HITAP นำโดย ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ และ ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานในเวที Think Tank ร่ว ...อ่านต่อ

20 พฤษภาคม 2556 | 1735

HITAP ระดมผู้เชี่ยวชาญร่วมวางโครงร่างงานวิจัยใหม่

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา HITAP นำโดย ดร.ยศ ตีระวัฒนานนท์ และนักวิจัยหลัก ภญ. เบญจรินทร์ สันตติวงศ์ไชย จัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อร่วมวา ...อ่านต่อ

17 พฤษภาคม 2556 | 2143

HITAP หารือผู้เชี่ยวชาญเรื่องมาตรการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก

วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเรื่อง “มาตรการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากในประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป” เพื่อทบทวนประสิทธิผลและความคุ้ม ...อ่านต่อ

17 พฤษภาคม 2556 | 3480

คณะทำงานฯ เลือก 5 หัวข้อปัญหาและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ เพื่อนำไปประเมินเทคโนโลยี ก่อนเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจบรรจุเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

การวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา การคัดกรองและให้คำปรึกษาผู้มีปัญหาดื่มสุรา การตรวจสารบ่งชี้ภาวะครรภ์เป็นพิษในกลุ่มเสี่ยง การใช้ระบบนำวิถีช่วยผ่าตัดเนื้องอกสมอ ...อ่านต่อ

16 พฤษภาคม 2556 | 1777

HITAP เข้าร่วมประชุม HTAsiaLink ครั้งที่ 2 ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 13 -15 พฤษภาคม 2556 HITAP เข้าร่วมการประชุม HTAsiaLink ประจำปี ครั้งที่ 2 โดยครั้งนี้ประเทศมาเลเซีย เป็นเจ้าภาพ การประชุมครั้งนี้ นอกจากจะ ...อ่านต่อ

16 พฤษภาคม 2556 | 2174

สหภาพองค์การเภสัชฯ ยื่นปกขาว โต้ข้อกล่าวหาเรื่องยาพารา-โรงงานวัคซีน

ขอบขอบคุณข้อมูลจาก คลิกที่นี่ ให้สภาที่ปรึกษาฯ รับทราบ หวั่นแผนแปรรูปอภ.ลดบทบาทเสาหลักด้านยา ที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายระวัย ภู่ผะกา ...อ่านต่อ

9 พฤษภาคม 2556 | 1303

เตรียมพบสารคดี "HTA ยา ความคุ้มค่า และเงินส่วนรวม" ที่ Rama Channel (True Visions 24)

HITAP ร่วมกับ Prince Mahidol Award Conference ผลิตสารคดี "HTA ยา ความคุ้มค่า และเงินส่วนรวม"หมายคนมองว่าการนำเรื่องความคุ้มค่ามาใช้ในการจัดการทรัพยากร ...อ่านต่อ

3 พฤษภาคม 2556 | 1526

เล่นเกม "เตตริส" ช่วยรักษาอาการ "ตาขี้เกียจ"

เล่นเกม "เตตริส" ช่วยรักษาอาการ "ตาขี้เกียจ" ขอขอบคุณข้อมูลจาก คลิกที่นี่ แพทย์ชาวแคนาดาเผยผลการศึกษาที่พบว่า การเล่นเกม"เตเตริส"จะช่วยบริหารสายตาที่ม ...อ่านต่อ

2 พฤษภาคม 2556 | 1429

HITAP ร่วมการประชุมและออกบูธงาน ประชุมวิชาการ การวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2556 “การจัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม”

เมื่อวันที่ วันที่ 25-26 เมษายน 2556 นักวิจัย HITAP เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2556 “การจัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม” ...อ่านต่อ

1 พฤษภาคม 2556 | 1513

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP