logo

นักวิจัย HITAP นำเสนอผลการศึกษาโครงการ QOF ต่อผู้บริหาร สปสช.

วันที่ 26 พ.ค. 2559 นักวิจัย HITAP นำโดย ดร.ยศ ตีระวัฒนานนท์ ดร.รุ่งนภา คำผาง และ น.ส. สโรชา ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ นำเสนอผลการพัฒนาตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผ ...อ่านต่อ

31 พฤษภาคม 2559 | 2071

ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะพัฒนาคู่มือการอบรมภาวะโภชนาการเด็ก

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 59 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม HITAP ทีมนักวิจัยจากโครงการประเมินบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา ได้จัดประชุมเพื่อขอข้อเสนอแนะในการ ...อ่านต่อ

31 พฤษภาคม 2559 | 1825

นักวิจัยจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญนำเสนอผลเบื้องต้นการประเมินความคุ้มค่าของการคัดกรองและการใช้ยาเพื่อป้องกันกระดูกหักในหญิงไทยวัยหมดประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุน

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 59 ภก.ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย และทีมวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาผลการวิจัยเบื้ ...อ่านต่อ

31 พฤษภาคม 2559 | 1344


นักวิจัย HITAP นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม HTAi 2016 Annual Meeting

เมื่อวันที่ 12-14 พ.ค. 59 ที่ผ่านมานักวิจัย HITAP เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน HTAi 2016 Annual Meeting ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น หัวข้อการประชุมใน ...อ่านต่อ

30 พฤษภาคม 2559 | 1114

HITAP เข้าร่วมประชุม HTAsiaLink ครั้งที่ 5 ณ ประเทศสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 3 – 6 พ.ค. 59 คณะนักวิจัย HITAP เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 5 ของ เครือข่ายการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพแห่งภูมิภาคเอเชีย หรื ...อ่านต่อ

30 พฤษภาคม 2559 | 1760

อินโดฯ เริ่มนโยบายล้างไตช่องท้อง ชี้ประเทศไทยเดินถูกทาง

อินโดนีเซีย เริ่มนโยบายล้างไตช่องท้อง หลังประเทศไทยดำเนินนโยบายมาเกือบ 10 ปี เชื่อเดินถูกทาง พร้อมเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นโยบาย “ล้างไตผ่านช่องท้องเ ...อ่านต่อ


ไฮแทป ยืนยันประเทศไทยได้ประโยชน์ต่อรองราคาเลนส์แก้วตาเทียม

ไฮแทป ยืนยันประเทศไทยได้ประโยชน์หากมีการต่อรองราคาเลนส์แก้วตาเทียม เชื่อสปสช. ช่วยต่อรองทำให้ประหยัดมากกว่า 300 ล้านบาท นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ หัวหน้าโคร ...อ่านต่อ


HITAP แจง “เลนส์แก้วตาเทียม” “สปสช” ช่วยผู้ถือบัตรทอง

HITAP ชี้แจง “เลนส์แก้วตาเทียม” “สปสช” ช่วยต่อรองราคาจนสามารถนำมาใช้กับผู้ป่วยบัตรทอง ช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศกว่าพันล้านบาท เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ...อ่านต่อ


อินโดฯ เตรียมล้างไตช่องท้องตามไทย ลดค่าใช้จ่ายมุ่งดูแลผู้ป่วยครอบคลุมทั่วประเทศ

อินโดนีเซีย เตรียมปรับระบบและใช้นโยบายล้างไตผ่านช่องท้องเช่นเดียวกับไทย เพิ่มการเข้าถึงพร้อมลดค่าใช้จ่ายมุ่งดูแลผู้ป่วยครอบคลุมทั่วประเทศ นพ.ยศ ตีระวั ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP