logo

การจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ต่อการประเมินความคุ้มค่า ทางการแพทย์ของวัสดุทางการแพทย์แผ่นรองซับปัสสาวะอุจจาระสำเร็จรูปและผ้าอ้อมที่ใช้ในการขับถ่ายสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

การจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ต่อการประเมิน ความคุ้มค่าทางการแพทย์ของวัสดุทางการแพทย์แผ่นรองซับ ปัสสาวะอุจจาระสำเร็จรูปและผ้าอ้อ ...อ่านต่อ

31 พฤษภาคม 2553 | 1471

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ISPOR Asia Pacific 2010

ตามที่โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพโดยการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (Thai Health G ...อ่านต่อ

31 พฤษภาคม 2553 | 1784

โครงการศึกษาเพื่อการสร้างรูปแบบการให้บริการด้านสุขภาพในแม่และเด็ก ประเทศสหภาพพม่า

โครงการศึกษาเพื่อการสร้างรูปแบบการให้บริการด้านสุขภาพในแม่และเด็ก ประเทศสหภาพพม่า นักวิจัยHITAP ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก (World Health O ...อ่านต่อ

26 พฤษภาคม 2553 | 2003

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP