logo

ประชุมนำเสนอโครงร่างวิจัยเรื่อง “การประเมินบัญชียา จ ข้อย่อยสอง ของบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2551”

ประชุมนำเสนอโครงร่างวิจัยเรื่อง “การประเมินบัญชียา จ ข้อย่อยสอง ของบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2551”           เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 ภญ.เสาวลักษณ์ ต ...อ่านต่อ

24 ธันวาคม 2552 | 1425

Journal Club เรื่อง “การเขียนเพื่อเผยแพร่งานวิจัยผ่านสื่อมวลชน”

Journal Club เรื่อง “การเขียนเพื่อเผยแพร่งานวิจัยผ่านสื่อมวลชน”           เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2552 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ( ...อ่านต่อ

18 ธันวาคม 2552 | 1908

ประชุมเรื่องการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ประชุมเรื่องการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า            เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 นักวิจัย HITAP ร่วมกับ สำนักงานพัฒนานโยบา ...อ่านต่อ

11 ธันวาคม 2552 | 1819

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP