logo

HITAP จัดประชุม Journal Club ในหัวข้อ “ความสำคัญของวาทศิลป์ในการผลักดันนโยบาย: มุมมองจากทฤษฎีนโยบายสาธารณะ”

Journal club ประจำเดือนพฤศจิกายน        เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 HITAP ได้จัดประชุม journal club ในหัวข้อ “ความสำคัญของวาทศิลป์ในการผลักดันนโยบาย ...อ่านต่อ

23 พฤศจิกายน 2552 | 1662

HITAP นำเสนองานวิจัยในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการ

HITAP นำเสนองานวิจัยในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการ             ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ นักวิจัยและหัวหน้าโครงการฯ นำเสนอผลการศ ...อ่านต่อ

20 พฤศจิกายน 2552 | 2075

Download! แบบเสนอหัวข้อวิจัย การจัดลำดับความสำคัญหัวข้อวิจัยสำหรับประเทศไทย

การจัดลำดับความสำคัญหัวข้อวิจัยสำหรับประเทศไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ซึ่งเป็นองค์กรในการจัดการความรู้เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาระบบสุขภาพในประ ...อ่านต่อ

18 พฤศจิกายน 2552 | 1272

เข้าร่วมประชุม ISPOR 12th Annual European Congress ในฐานะผู้ได้รับรางวัล ISPOR International Fellowship Award

เข้าร่วมประชุม ISPOR 12th Annual European Congress ในฐานะผู้ได้รับรางวัล ISPOR International Fellowship Award เมื่อวันที่ 22-31 ตุลาคม 2552 ดร.นพ.ยศ ต ...อ่านต่อ

5 พฤศจิกายน 2552 | 1401

นักวิจัย HITAP เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในงานสัมมนา “2 ทศวรรษของการพัฒนาระบบบริการให้คำปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจในประเทศไทย“

นักวิจัย HITAP เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในงานสัมมนา "2 ทศวรรษของการพัฒนาระบบบริการให้คำปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจในประเทศไทย" เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 255 ...อ่านต่อ

5 พฤศจิกายน 2552 | 2209

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP