logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
นักวิจัย HITAP เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในงานสัมมนา “2 ทศวรรษของการพัฒนาระบบบริการให้คำปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจในประเทศไทย“

นักวิจัย HITAP เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในงานสัมมนา
“2 ทศวรรษของการพัฒนาระบบบริการให้คำปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจในประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552 ดร.นพ.ยศ  ตีระวัฒนานนท์ นักวิจัยและหัวหน้าโครงการฯ เข้าร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานวิจัยเรื่องการประเมินศักยภาพของการเสนอบริการให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อ HIV ที่เป็นบริการพื้นฐานในโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีวิทยากรจากโครงการเลิฟแคร์ จากองค์กร PATH นพ.วัชระ พุ่มประดิษฐ์ ร่วมนำเสนองานของหน่วยงานให้แก่ผู้เข้าร่วมงานสัมมนา “2 ทศวรรษของการพัฒนาระบบบริการให้คำปรึกษาและตรวจเลือดโดยความสมัครใจในประเทศไทย” ณ ห้องเอิบสินธุ์ ชั้น 9 โรงแรมกานต์มณี  จัดโดยคณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.)

5 พฤศจิกายน 2552

Next post > Download! แบบเสนอหัวข้อวิจัย การจัดลำดับความสำคัญหัวข้อวิจัยสำหรับประเทศไทย

< Previous post การประชุมเพื่อกำหนดกรอบและคำถามการวิจัย

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด