logo

HITAP จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HTA WORKSHOP) และ เวทีอภิปราย HTA สำหรับบัญชียาหลัก (HTA Forum)

     เมื่อวันที่ 26-28 มีนาคม 2557 HITAP จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HTA Workshop) และ เวทีอภิปราย  HTA  (HTA Forum) โด ...อ่านต่อ

31 มีนาคม 2557 | 2580

HITAP ร่วมประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 5 ของ NECA ประเทศเกาหลี

ระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2557 ตัวแทนจาก HITAP เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ซึ่งจัดโดย National Evidence-based Healthcare Collaborating Agency (NEC ...อ่านต่อ

31 มีนาคม 2557 | 1829

ประชุมผู้เชี่ยวชาญ เสนอปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ป้องกันและรักษาสิงห์อมควัน

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 นักวิจัย HITAPในโครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์และระบบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับผู ...อ่านต่อ

31 มีนาคม 2557 | 1594

HITAP ออกบูธงานประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ

      เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2557 เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร HITAP ร่วมออกบูธในงานประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2557 จัดโดย กรมควบคุมโ ...อ่านต่อ

14 มีนาคม 2557 | 1520

HITAP ต้อนรับ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขและบุคลากรด้านสาธารณสุขจากเวียดนาม ศึกษาดูด้านการประเมินฯ

เมื่อวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2557 เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข บุคลากรด้านสาธารณสุข รวมทั้งนักวิชาการ ชาวเวียดนาม 13 ท่าน ร่วมการฝึกอบรมและดูงานที่โครงกา ...อ่านต่อ

14 มีนาคม 2557 | 1890

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP