logo

HITAP ร่วมงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555” (Thailand Research Expo 2012)

แฟ้มข้อมูลประกอบ: ppt ปัญหากับปัญญา - สุขภาพกับเทคโนโลยี วันที่ 28 ส.ค. 55 เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการประเ ...อ่านต่อ

10 กันยายน 2555 | 1762

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP