logo

การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Economic Evaluation: EE Training) ครั้งที่ 19

กลับมาอีกครั้งในการอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือ Economic Evaluation (EE) ที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สาธา ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP