logo

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญในโครงการ “การศึกษาปัจจัยและตัวแสดงที่ส่งผลต่อการเกิดโรคอ้วนในเด็กก่อนวัยเรียนที่อาศัยในเขตเมือง”

วันที่ 13 มิ.ย. 57 คณะผู้วิจัย น.ส.จอมขวัญ โยธาสมุทร นักศึกษาปริญญาเอก University of East Anglia และนักวิจัย HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอความเห็ ...อ่านต่อ

14 กรกฎาคม 2557 | 1945

HITAP และ NECA ร่วมประชุมวิชาการ ในการจัดทำ HTA ที่ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 22-24 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์, ดร. ศรีเพ็ญ ตันติเวสส และ นางสาวณัฏฐา  ไตรทศาวิทย์ ตัวแทนจาก HITAP  ร่วมกับ ดร. ซอ แจ คยอ ...อ่านต่อ

14 กรกฎาคม 2557 | 1566

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดหัวข้อวิจัยในการประเมินนโยบายการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง

วันที่ 12 มิถุนายน 2557 HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดหัวข้อวิจัยในประเมินนโยบายการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชา ...อ่านต่อ

14 กรกฎาคม 2557 | 1494

HITAP เข้าร่วมใน ”เทศกาลหนังขายยาครั้งที่ 3:Off Label”

วันที่ 7 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา HITAP ได้เข้าร่วมใน "เทศกาลหนังขายยาครั้งที่ 3: Off Label" ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครโดย ตัวแทนนักวิจัยจาก HIT ...อ่านต่อ

14 กรกฎาคม 2557 | 2854

HITAP เข้าร่วมประชุม HTAsiaLink ครั้งที่ 3 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

HITAP เข้าร่วมประชุม HTAsiaLink ครั้งที่ 3 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน     เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคมที่ผ่านมา HITAP ได้เข้าร่วมการประชุม HTAsiaLink ประจำป ...อ่านต่อ

3 กรกฎาคม 2557 | 1958

HITAP ออกบูธงานประชุมสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา HITAP เข้าร่วมการออกบูธงานสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 6 ณ อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี โดยการออกบูธในครั้งนี้ HITAP ไ ...อ่านต่อ

1 กรกฎาคม 2557 | 1884

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP