logo

ประชุมนำเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้น

ประชุมนำเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้น        เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2552 ทีมนักวิจัยในโครงการ “การประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของการใช้ยาต้านไวรัสสูตร ...อ่านต่อ

24 กันยายน 2552 | 2050

ประชุมผู้เชี่ยวชาญ “การประเมินความคุ้มค่าของการตรวจคัดกรองโรคสมาธิสั้นในเด็กวัยเรียน”

ประชุมผู้เชี่ยวชาญ “การประเมินความคุ้มค่าของการตรวจคัดกรองโรคสมาธิสั้นในเด็กวัยเรียน”        เมื่อวันที่ 17 กันยายน 52 นักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยี ...อ่านต่อ

24 กันยายน 2552 | 2257

นักวิจัย HITAP ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการจังหวัดเชียงใหม่

นักวิจัย HITAP ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการจังหวัดเชียงใหม่        นายธีระ ศิริสมุด นักวิจัยหลักในโครงการ “ประเมินผลสัมฤทธิ์และปัจจัยที่มีผลต่อการคัดกรอ ...อ่านต่อ

15 กันยายน 2552 | 1549

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยเบื่องต้น

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยเบื่องต้น        เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 นักวิจัย HITAP โดย ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว ในฐานะนักวิจัยหลัก จัดการประชุมผู้เชี่ยวชา ...อ่านต่อ

14 กันยายน 2552 | 2569

“การกำหนดกรอบการตัดสินใจเพื่อการลงทุนด้านสุขภาพในประเทศไทย”

“การกำหนดกรอบการตัดสินใจเพื่อการลงทุนด้านสุขภาพในประเทศไทย”        เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 ภญ.ศิตาพร ยังคง นักวิจัย HITAP ในฐานะนักวิจักหลักในโครง ...อ่านต่อ

14 กันยายน 2552 | 1647

การประเมินนโยบายการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย

การประเมินนโยบายการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย       เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552 ทาง HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญในโครงการ “การประเมินนโยบายการเฝ้าระวังการฆ่า ...อ่านต่อ

10 กันยายน 2552 | 1285

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP