logo

HITAP ให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข

HITAP ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพในโอกาสที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังพิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ...อ่านต่อ


บรรยายสาธารณะเรื่อง “Disease control priorities : improving health and reducing poverty” โดย Prof. Dean Jamison

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 HITAP ได้รับเกียรติจาก  Prof. Dean Jamison นักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้าด้านการประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ต่อส ...อ่านต่อ


สัมนางานวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ

IHPP และ HITAP จัดสัมนาวิชาการเพื่อให้นักวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติได้นำเสนอความก้าวหน้าและรับข้อเสนอแนะจากผู้เ ...อ่านต่อ


HITAP ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเด่น ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)

วันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 HITAP ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเด่น ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) จัดโดย หน่วยงานในระบบวิจัยทั่ว ...อ่านต่อ


อบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ ครั้งที่ 12 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย

HITAP จัดอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ ครั้งที่ 12 เพื่อสร้างศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ เมื่อวันที่ 21-26 สิงหาคม 2559 ...อ่านต่อ


นำเสนอผลการสำรวจการใช้เครื่องช่วยฟังต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

คณะวิจัยโครงการการศึกษาระบบบริการหลังการให้เครื่องช่วยฟังและการใช้เครื่องช่วยฟังของคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสนทนากลุ่มผู้ให ...อ่านต่อ


การประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการใช้แปรงสีฟันไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพและนักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประะชุมผู้เชี่ยวชาญภายใต้โครงก ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP