logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP ให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข

HITAP ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพในโอกาสที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังพิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 คณะวิจัยจาก HITAP นำโดย ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์และดร.รุ่งนภา คำผาง ได้รับเชิญให้นำเสนอแนวทางการทดสอบตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและประสบการณ์จากโครงการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในการประชุมปรึกษาหารือการพิจารณาตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข โดย ดร. นพ.ยศ และดร.รุ่งนภาได้นำเสนอเรื่องความสำคัญของตัวชี้วัดคุณภาพ คุณสมบัติของตัวชี้วัดคุณภาพที่ดี กระบวนการพัฒนา และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่พบเจอจากการลงพื้นที่ รวมถึงตอบคำถามและอภิปรายในที่ประชุม การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เป็นต้น

31 สิงหาคม 2559

Next post > นักวิจัยภูฏานศึกษาดูงานด้าน HTA กับ HITAP

< Previous post บรรยายสาธารณะเรื่อง “Disease control priorities : improving health and reducing poverty” โดย Prof. Dean Jamison

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด