logo

ประชุมผู้เชี่ยวชาญ มองระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ในอนาคต

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 58 ทีมวิจัย "อนาคต อย. อนาคตผู้บริโภคไทย" จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่อระบบและโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ...อ่านต่อ


เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขสิงค์โปร์ ดูงาน HITAP พัฒนาระบบการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพของประเทศ

ระหว่างวันที่ 20-21 สิงคาคม 58 เจ้าหน้าที่จาก Agency for Care Effectiveness (ACE) กระทรวงสาธารณสุข สิงค์โปร์ ร่วมศึกษาดูงานด้านการประเมินเทคโนโลยีด้าน ...อ่านต่อ


HITAP ต้อนรับเจ้าหน้าที่ สธ.เวียดนาม ดูงานการใช้ HTA ในระบบบัญชียาหลัก

ระหว่างวันที่ 19-21 เจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขเวียดนาม ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวางระบบคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ และการนำข้อมูลด ...อ่านต่อ


คณะกรรมการกำกับทิศ โครงการ QoF เลือก 5 ปัญหาสุขภาพ เพื่อนำไปพัฒนาตัวชี้วัด

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 16.00 น. คณะกรรมการกำกับทิศของโครงการงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (Quality and Outcomes Framewo ...อ่านต่อ


ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมแสดงความเห็นต่อโครงร่างการศึกษาการประเมินความคุ้มค่าฯ และผลกระทบด้านงบประมาณของยา sofosbuvir ในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีชนิดเรื้อรัง

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 58 นักวิจัยในโครงการ การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ และผลกระทบด้านงบประมาณของยา sofosbuvir ในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเส ...อ่านต่อ


ผู้เชี่ยวชาญร่วมประชุม พัฒนาโครงการ “ชัดแจ๋ว ตรวจตาเด็ก เพื่ออนาคตไทย”

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 58 HITAP จัดประชุมเพื่อปรึกษาความเป็นไปได้ในการขยายผลจากงานวิจัย “การพัฒนาระบบคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติและประกอบแว่นสายตาสำหรับเด ...อ่านต่อ

31 สิงหาคม 2558 | 2330

HITAP จัดประชุมนำเสนอผลงานและแถลงข่าว “เมธีวิจัยอาวุโส เชื่อมงานวิจัย สู่นโยบาย” ภายหลังจบโครงการ

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 58 HITAP จัดประชุมนำเสนอผลงานภายหลังสิ้นสุดทุนโครงการเมธีวิจัยอาวุโส 3 ปี ภายใต้การสนับสนุนของโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกอ ...อ่านต่อ

31 สิงหาคม 2558 | 2707

ผู้เชี่ยวชาญโรคหืดในเด็ก ร่วมประชุม จัดทำแนวทางการวินิจฉัย ดูแล และรักษา

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 58 ตัวแทนราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ HITAP ได้จัดประชุมเพื่อนำเสนอ (ร่าง) แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืดในผู้ป่วย ...อ่านต่อ

31 สิงหาคม 2558 | 2770

HITAP จัดประชุมนำเสนอผลการศึกษาการจัดทำคุณลักษณะที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพของ Stent และ balloon ต่อผู้เชี่ยวชาญ

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 58 HITAP จัดประชุมนำเสนอผลการศึกษา เรื่องการจัดทำคุณลักษณะที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพของสายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลล ...อ่านต่อ

31 สิงหาคม 2558 | 2207

ประชุมวิจัยโครงการงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาด้านสุขภาพ

HITAP จัดประชุมวิจัยพัฒนาการดำเนินงานงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นปัญหาและบริการสุขภาพ พร้อมต ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP