logo

นักวิจัย HITAP นำเสนอผลการศึกษาโครงการ QOF ต่อผู้บริหาร สปสช.

วันที่ 26 พ.ค. 2559 นักวิจัย HITAP นำโดย ดร.ยศ ตีระวัฒนานนท์ ดร.รุ่งนภา คำผาง และ น.ส. สโรชา ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ นำเสนอผลการพัฒนาตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผ ...อ่านต่อ

31 พฤษภาคม 2559 | 2062

ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะพัฒนาคู่มือการอบรมภาวะโภชนาการเด็ก

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 59 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม HITAP ทีมนักวิจัยจากโครงการประเมินบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา ได้จัดประชุมเพื่อขอข้อเสนอแนะในการ ...อ่านต่อ

31 พฤษภาคม 2559 | 1818

นักวิจัยจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญนำเสนอผลเบื้องต้นการประเมินความคุ้มค่าของการคัดกรองและการใช้ยาเพื่อป้องกันกระดูกหักในหญิงไทยวัยหมดประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุน

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 59 ภก.ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย และทีมวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาผลการวิจัยเบื้ ...อ่านต่อ

31 พฤษภาคม 2559 | 1338


นักวิจัย HITAP นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม HTAi 2016 Annual Meeting

เมื่อวันที่ 12-14 พ.ค. 59 ที่ผ่านมานักวิจัย HITAP เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน HTAi 2016 Annual Meeting ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น หัวข้อการประชุมใน ...อ่านต่อ

30 พฤษภาคม 2559 | 1111

HITAP เข้าร่วมประชุม HTAsiaLink ครั้งที่ 5 ณ ประเทศสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 3 – 6 พ.ค. 59 คณะนักวิจัย HITAP เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 5 ของ เครือข่ายการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพแห่งภูมิภาคเอเชีย หรื ...อ่านต่อ

30 พฤษภาคม 2559 | 1752

HITAP จัดประชุม การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และผลกระทบด้านงบประมาณของการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 59 HITAP จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์โครงการวิจัย “การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และผลกระทบด้านงบประมาณของการรักษาโรคติด ...อ่านต่อ


HITAP ลงพื้นที่ในโครงการ การประเมินโครงการนำร่องการตรวจอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์

ในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2559 และวันที่ 18-19 เมษายน 2559 คณะการประเมินโครงการนำร่องการตรวจกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อม ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP