logo

HITAP นำเสนอผลงานวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี 2554

HITAP นำเสนอผลงานวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี 2554          เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2554 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ผศ. ดร.ลี่ลี อิงศรีสว่า ...อ่านต่อ

23 กันยายน 2554 | 1804

นักวิจัย HITAP เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพ ครั้งที่ 5

HITAP เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพ ครั้งที่ 5                   เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุมสุปัญญา 1 สถาบันวิจัยระบบสา ...อ่านต่อ

23 กันยายน 2554 | 1455

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP