logo

“บริการอนามัยโรงเรียน” ถึงเวลาต้องประเมินคุณภาพ

คณะวิจัย HITAP โครงการการประเมินบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษาจัดประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการอนามัยโรงเรียน เพื่ ...อ่านต่อ

30 มกราคม 2558 | 4195

เจ้าหน้าที่จากอินเดียเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่องการใช้ข้อมูล HTA ในการพัฒนาบัญชียาหลักและการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนของประเทศไทย

เจ้าหน้าที่จากกระทรวงสุขภาพและสวัสดิการครอบครัว และตัวแทนอื่น ๆ จากประเทศอินเดียเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่องการใช้ข้อมูล HTA ในการพัฒนาบัญชียาหลักและการพัฒ ...อ่านต่อ

27 มกราคม 2558 | 1598

ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจากนานาประเทศร่วมอภิปรายเรื่องปัจจัยเกื้อหนุนในการพัฒนา HTA ในภูมิภาคเอเชีย

ตัวแทนจากหน่วยงานประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HTA) ในภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมประชุมอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภ ...อ่านต่อ

26 มกราคม 2558 | 1582

ผู้เชี่ยวชาญจาก University of Tokyo และ Crecon Medical Technology Assessment ประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชม HITAP

คณะผู้เชี่ยวชาญจาก University of Tokyo และ Crecon Medical Technology Assessment ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาเยี่ยมชมการทำงานของ HITAP และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้ ...อ่านต่อ

23 มกราคม 2558 | 2213

เสนอความคิด พลิกนโยบาย : UCBP สัญจร เปิดรับฟังข้อเสนอ หัวข้อ/ปัญหาสุขภาพ รอบ 1/2558

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์เวทีระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอหัวข้อ/ปัญหรือเทคโนโลยีด้ ...อ่านต่อ

23 มกราคม 2558 | 2496

Journal Club: Linear Programing

HITAP ได้จัด Journal Club ให้นักวิจัยพัฒนาทักษะการทำวิจัย หัวข้อ Linear Programing หรือ โปรมแกรมเชิงเส้น หนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บร ...อ่านต่อ

22 มกราคม 2558 | 1924ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP