logo

“การเสนอหัวข้อปัญหา/เทคโนโลยีสุขภาพเข้าสู่การประเมินเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ของ สปสช.”

“การเสนอหัวข้อปัญหา/เทคโนโลยีสุขภาพเข้าสู่การประเมินเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ของ สปสช.”          เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ณ โรงแรมเรดิสัน ...อ่านต่อ

17 พฤศจิกายน 2553 | 1026

ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาโครงร่างงานวิจัย

ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาโครงร่างงานวิจัยการพัฒนาระบบคัดกรองสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ภญ.จรพร สิริวีรโรจน์ ...อ่านต่อ

8 พฤศจิกายน 2553 | 1273

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP