logo

นักวิจัย HITAP ได้รับเชิญเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมฝึกอบรม Executive Training Course on Global Health Diplomacy for ASEAN Countries ที่ประเทศอินโดนีเซีย

นักวิจัย HITAP ได้รับเชิญเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมฝึกอบรม Executive Training Course on Global Health Diplomacy for ASEAN Countries ที่ประเทศอินโดนี ...อ่านต่อ

29 ตุลาคม 2553 | 1790การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ การดำเนินงานโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม

การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ การดำเนินงานโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม           เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2553 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ...อ่านต่อ

12 ตุลาคม 2553 | 1095

การประชุมเพื่อรายงานผลการประเมินการความสำคัญของหัวข้อปัญหาและเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่จะเข้าสู่การประเมินฯ

นักวิจัย IHPP และ HITAP รายงานผลการประเมินการความสำคัญของหัวข้อปัญหาสุขภาพและเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่จะเข้าสู่การประเมินความคุ้มค่าในการพัฒนาชุดสิทธิประ ...อ่านต่อ

12 ตุลาคม 2553 | 1325ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP